Vi hjälper dig att välja rätt assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Ansöka om assistans

Det här är personlig assistans

Om du har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka som gör att du
inte klarar din vardag själv så kan du ansöka om att få personlig
assistans i Örebro. Det innebär att du ansöker om att få hjälp av
personliga assistenter i ditt hem. Personliga assistenterna
hjälper dig så att du klarar din vardag och dina vardagssysslor,
helt enkelt skall du med hjälp av personliga assistenter kunna
leva ett så bra liv som möjligt trots det funktionshinder som
uppstått pga sjukdom eller skada.

Vem kan få personlig assistans?

Försäkringskassan är i första hand den instans där du gör din
ansökan, det är försäkringskassan som gör bedömning om hur
många timmars assistans du bli beviljad. Så här skriver
försäkringskassan på sin hemsida.


Du kan få assistansersättning om du:

 • Omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
 • Har en stor och varaktig funktionsnedsättning
 • Inte har fyllt 65 år när du ansöker
 • Är försäkrad i Sverige.


För att du ska få assistansersättning ska du även behöva
personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp
med något av följande:

 • Andning
 • Personlig hygien
 • Intagande av måltider
 • Klä av och klä på dig
 • Kommunikation med andra
 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som person.

Det är när du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för de
här behoven som du kan få assistansersättning från
Försäkringskassan. Om du får assistansersättning för de här
behoven kan du också få ersättning för fler personliga behov.
Om du behöver stöd för behoven för mindre tid än 20 timmar i
veckan kan du i stället ansöka om personlig assistans hos din
kommun. Bor du i Örebro så är det Örebro Kommun du ansöker
hos. Örebro Kommun kan också hjälpa till med till exempel
ledsagarservice och avlösarservice.

Vad är LSS?

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av
lagen om stöd och service (LSS). Det gör du om du tillhör en av
följande grupper enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller
  autismliknande tillstånd.
   
 2. Personer med betydande och bestående
  begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i
  vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
   
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska
  funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt
  åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
  svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
  omfattande behov av stöd eller service.

Hur gör man en ansökan om personlig assistans hos
Försäkringskassan?

Du ansöker digitalt genom att logga in på dina sidor på
Försäkringskassans hemsida, har du ingen möjlighet att göra
det så kan man även använda de blanketter som finns att skriva
ut på Försäkringskassans hemsida.
Du måste börja med att få läkarintyg och läkarutlåtande från din
läkare, läkaren skall intyga och tydligt beskriva ditt
funktionshinder och varaktigheten i ditt funktionshinder och hur
det påverkar ditt liv.
Försäkringskassan tar sedan kontakt med dig för att boka ett
möte, det mötet kan ske via telefon, hembesök eller att du
kommer till Försäkringskassan.
Därefter fattar Försäkringskassan beslut om du får personlig
assistans eller inte. Får du ett beslut om personlig assistans så
beslutar Försäkringskassan även om hur många timmars
personlig assistans du blir beviljad. Enligt Försäkringskassans
hemsida så är handläggningstiden just nu ca 5 - 6 månader från
det att din ansökan kommer in. Vår erfarenhet är dock att det i
många fall tar betydligt längre tid.

Ta hjälp av duktiga jurister.


Vi rekommenderar alla som söker personlig assistans att ta
hjälp av jurister. De flesta större och medelstora
assistansbolagen i Örebro har egna jurister som är experter på
just att ansöka om personlig assistans. Anlitar du ett med
jurister i Örebro så får du hjälp genom hela
ansökningsprocessen samt även om du behöver göra
överklagan på Försäkringskassans beslut.

Vi hjälper dig att till bra assistansbolag i Örebro med duktiga
jurister.

Kontaktar du oss på Assistansmatchning innan du skall söka så
hjälper vi dig med kontakten till assistansbolag i Örebro, vi
lyssnar på dig och stämmer av vilken hjälp du behöver och
vilken typ av assistansbolag som passar dig bäst utifrån din
situation, vart du bor, dina behov och krav.

När du får personlig assistans

En stor fördel med att ta hjälp av jurister i ett seriöst och bra
assistansbolag i Örebro är att allt kan starta direkt när du får
ditt beslut. Assistansbolaget som du valt i ett tidigt skede har
då kunnat förbereda allt och du får snabbt tillgång till bra
assistenter som kan börja arbeta hos dig omgående.

Hjälpen är gratis för dig

Tveka inte att kontakta oss på Assistansmatchning. Vi hjälper
dig helt gratis att komma i kontakt med assistansbolag i Örebro
med bra jurister. Assistansbolagen och deras jurister arbetar
helt kostnadsfritt och så fort de börjar arbeta med din ansökan
så räknar de dig som kund och då ingår den juridiska hjälpen
oavsett om du får ett assistansbeslut eller inte. Så jobbar vi på
Assistansmatchning med några av de bästa assistansbolagen i
Örebro. Tveka inte att kontakta Assistansmatchning.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram