Vi hjälper dig att välja rätt assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Astma

Astma är en sjukdom i luftvägarna som påverkar andningsförmågan och det blir tungt och svårt att andas. Även hosta är förekommande.

Symtom

Besvären med astma kommer i perioder. Ibland kan du känna dig helt frisk och ibland ha stora besvär.

Här är vanligaste symtom vid astma:

  • Du får anfall av andnöd, det vill säga att det är tungt att andas. 
  • Du andas med ett pipande och väsande ljud.
  • Du har långvarig hosta varje gång du är förkyld.
  • Du har långvarig hosta som du inte kan hitta någon förklaring till. Hostan kommer ofta på natten.
  • Du får andnöd och hostar när du anstränger dig fysiskt, till exempel när du motionerar.

Vad utlöser astma?

Astma är en sjukdom som beror på kronisk inflammation i luftrörens slemhinna. Det innebär att luftrören blir extra känslig mot kall luft, staka dofter och rök. Men även stress, fysisk ansträngning och luftvägsinfektion kan framkalla mer astmabesvär.

Allergisk astma

Allergisk astma innebär att du får astmabesvär när du kommer i kontakt med sådant du är allergisk mot. Det kan exempelvis vara pollen, pälsdjur och kvalster.

Det är mest vanligast med allergi astma hos barn med astma.

Icke-allergisk astma

Är vanligast hos vuxna. Astma uppstår av någon av punkterna som nämns ovan.

Oavsett vilken typ av astma du har är symtomen och behandlingen i stort sett likadana.

Undersökningar och utredningar

Behandling

Målen med behandling av astma är följande:

  • Du ska inte ha några astmasymtom.
  • Du ska inte hindras av astman i ditt liv.
  • Du ska inte behöva ta extra luftrörsvidgande läkemedel.
  • Du ska inte ha några besvärande biverkningar av dina läkemedel.
  • Dina lungor ska fungera som de ska.

Läkemedel

Behandlingen utgår från hur stora besvär du har av din astma. Vanligast vid behandling är att det används läkemedel ur fler olika läkemedelsgrupper. Läkemedel verkar på olika sätt och kombineras för bäst effekt.

Det vanligaste är att du får kombinera kortison och luftrörsvidgande läkemedel, både snabbverkande och långverkande.

De flesta läkemedel andas igenom munnen med hjälp av inhalatorer.

Behandlingsplan

Du kan få en skriftlig behandlingsplan för att kunna ta kontroll över astma. Det är en viktig del i behandlingen att du lär om sjukdomen och hur olika läkemedel verkar.

Det är vanligt att vårdcentraler har astmamottagningar med astmasjuksköterskor. Det är sjuksköterskor som är särskilt utbildade och kan lära dig inhalationsteknik, förklara sjukdomen och förklara hur dina läkemedel fungerar.

Det är inte heller ovanligt att vårdcentraler håller i astmaskolor där de lär ut hur lungorna fungerar, hur läkemedlen funkar, hur man gör för att inhalerar och hur det är att leva med astma.

Hyposensibilisering

Hyposensibilisering kallas även för allergivaccination. Har du svåra besvär med pollen eller pälsallergier går det att få hyposensibilisering. Det gör att astmasymtomen brukar minska vid avslutad behandling.

Regelbundna återbesök

Då astmas svårighetgrad varierar ofta med tidenn därför är det viktigt att du går på regelbundna återbesök där du får hjälp om dina läkemedel eller doser behöver att ändras.

Det ingår i rutinen att fylla i ett frågeformulär med fem frågor som visar hur bra du mår utifrån din astma.

Din prenumeration kunde inte sparas. Vänligen försök igen.
Din prenumeration på Assistansmatchning har registrerats framgångsrikt.

Vi använder Brevo som vår marknadsföringsplattform. Genom att skicka in detta formulär samtycker du till att de personuppgifter du har lämnat överförs till Brevo för behandling i enlighet med Brevo's Privacy Policy.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram