Vi hjälper dig att välja rätt assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Behöver du ansöka om personlig assistans i Örebro

Assistansmatchning är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som har eller av olika anledningar är på väg att få eller precis har fått beslut om personlig assistans i Örebro. Vårt uppdrag är att hjälpa dig till det assistansbolag som passar just dig bäst. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag i Örebro till dig.

Det här är personlig assistans

Om du har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka som gör att du inte klarar din vardag själv så kan du ansöka om att få personlig assistans i Örebro. Det innebär att du ansöker om att få hjälp av personliga assistenter i ditt hem. Personliga assistenterna hjälper dig så att du klarar din vardag och dina vardagssysslor, helt enkelt skall du med hjälp av personliga assistenter kunna leva ett så bra liv som möjligt trots det funktionshinder som uppstått pga sjukdom eller skada.

Vem kan få personlig assistans

Försäkringskassan är i första hand den instans där du gör din ansökan, det är försäkringskassan som gör bedömning om hur många timmars assistans du bli beviljad. Så här skriver försäkringskassan på sin hemsida.

Du kan få assistansersättning om du 

 • omfattas av lagen om stöd och service (LSS)
 • har en stor och varaktig funktionsnedsättning
 • inte har fyllt 65 år när du ansöker
 • är försäkrad i Sverige.

För att du ska få assistansersättning ska du även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av följande:

 • andning
 • personlig hygien
 • intagande av måltider
 • klä av och klä på dig
 • kommunikation med andra
 • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som person.

Det är när du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för de här behoven som du kan få assistansersättning från Försäkringskassan. Om du får assistansersättning för de här behoven kan du också få ersättning för fler personliga behov.

Om du behöver stöd för behoven för mindre tid än 20 timmar i veckan kan du i stället ansöka om personlig assistans hos din kommun. Bor du i Örebro så är det Örebro Kommun du ansöker hos. Örebro Kommun kan också hjälpa till med till exempel ledsagarservice och avlösarservice.

Vad är LSS

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av lagen om stöd och service (LSS). Det gör du om du tillhör en av följande grupper enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
   
 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
   
 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Hur gör man en ansökan om personlig assistans hos Försäkringskassan?

Du ansöker digitalt genom att logga in på dina sidor på Försäkringskassans hemsida, har du ingen möjlighet att göra det så kan man även använda de blanketter som finns att skriva ut på Försäkringskassans hemsida. Försäkringskassan

Du måste börja med att få läkarintyg och läkarutlåtande från din läkare, läkaren skall intyga och tydligt beskriva ditt funktionshinder och varaktigheten i ditt funktionshinder och hur det påverkar ditt liv. 

Försäkringskassan tar sedan kontakt med dig för att boka ett möte, det mötet kan ske via telefon, hembesök eller att du kommer till Försäkringskassan.

Därefter fattar Försäkringskassan beslut om du får personlig assistans eller inte. Får du ett beslut om personlig assistans så beslutar Försäkringskassan även om hur många timmars personlig assistans du blir beviljad. Enligt Försäkringskassans hemsida så är handläggningstiden just nu ca 5 - 6 månader från det att din ansökan kommer in. Vår erfarenhet är dock att det i många fall tar betydligt längre tid.

Ta hjälp av duktiga jurister.

Vi rekommenderar alla som söker personlig assistans att ta hjälp av jurister. De flesta större och medelstora assistansbolagen i Örebro har egna jurister som är experter på just att ansöka om personlig assistans. Anlitar du ett med jurister i Örebro så får du hjälp genom hela ansökningsprocessen samt även om du behöver göra överklagan på Försäkringskassans beslut. 

Vi hjälper dig att till bra assistansbolag i Örebro med duktiga jurister.

Kontaktar du oss på Assistansmatchning innan du skall söka så hjälper vi dig med kontakten till  assistansbolag i Örebro, vi lyssnar på dig och stämmer av vilken hjälp du behöver och vilken typ av assistansbolag som passar dig bäst utifrån din situation, vart du bor, dina behov och krav. 

När du får personlig assistans

En stor fördel med att ta hjälp av jurister i ett seriöst och bra assistansbolag i Örebro är att allt kan starta direkt när du får ditt beslut. Assistansbolaget som du valt i ett tidigt skede har då kunnat förbereda allt och du får snabbt tillgång till bra assistenter som kan börja arbeta hos dig omgående.

Hjälpen är gratis för dig

Tveka inte att kontakta oss på Assistansmatchning Vi hjälper dig helt gratis att komma i kontakt med assistansbolag i Örebro med bra jurister. Assistansbolagen och deras jurister arbetar helt kostnadsfritt och så fort de börjar arbeta med din ansökan så räknar de dig som kund och då ingår den juridiska hjälpen oavsett om du får ett assistansbeslut eller inte. Så jobbar vi på Assistansmatchning med några av de bästa assistansbolagen i Örebro. Tveka inte att kontakta Assistansmatchning

Din prenumeration kunde inte sparas. Vänligen försök igen.
Din prenumeration på Assistansmatchning har registrerats framgångsrikt.

Vi använder Brevo som vår marknadsföringsplattform. Genom att skicka in detta formulär samtycker du till att de personuppgifter du har lämnat överförs till Brevo för behandling i enlighet med Brevo's Privacy Policy.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram