Vi gör det enkelt att byta assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Om du av olika anledningar inte är nöjd med det assistansbolag som idag sköter din personliga assistans och du känner att det är dags att byta bolag, då finns det några saker vi tycker att du skall tänka på.

Tidskrävande

Det finns en hel del saker som du som assistansberättigad behöver kontrollera innan du väljer ett nytt bolag. 

Det kräver en hel del kunskap och framförallt krävs det att du lägger ner ganska mycket tid och att du har kunskap om vad du skall titta efter.. Bla bör du kontrollera att det finns tillstånd, kolla bolagets ekonomi, om de har skulder, betalar de skatter och försäkringar mm. 

Hur bra är det på att rekrytera, om de har  jour eller hur de löser akuta bemanningar.

Har man möjlighet så bör man även ta referenser från andra kunder som finns i bolaget. 

Du skall på ett enkelt sätt få veta villkor för assistenter, hur de hanterar assistansomkostnader mm. Ta gärna reda på värdegrund och massor med annat grundläggande för att verkligen vara säker på att du väljer det assistansbolag som verkligen är rätt för just dig.

Många saknar kunskap, tid och ork

Tyvärr är det många som inte har möjlighet eller kunskap att göra dessa kontroller eller ställa rätt frågor, risken blir då att man återigen blir missnöjd eller kanske till o med lurad och man tvingas då försöka byta assistansbolag  igen med allt vad det innebär. 

Ta hjälp av en assistansförmedling.

Assistansmatchning är en assistansförmedlare som kan hjälpa dig att göra allt det vi beskrivit i texten ovan. Vi gör alla kontroller åt dig,  du behöver inte göra något annat än att kontakta oss och berätta om din situation, sedan löser vi resten. Vi arbetar helt oberoende och vi gör det kostnadsfritt för dig som är assistansberättigad och som vill byta assistansbolag. Vår kostnadsfria tjänst är till för att hjälpa dig, oavsett var i Sverige du bor. Vi hjälper dig till det assistansbolag som passar just dig allra bäst, var du än bor i Sverige. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag till dig.

Enkelt och tryggt för dig som har personlig assistans

Vi på Assistansmatchning gör allt arbete åt dig, därför är de så enkelt för dig.

Du kontaktar oss, vi ställer ett antal frågor till dig som du svarar på, därefter matchar vi dig mot det assistansbolag  som vi kontrollerat och som vi anser passar dig allra bäst.

Det här är personlig assistans

Om du har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka som gör att du
inte klarar din vardag själv så kan du ansöka om att få personlig
assistans i Örebro. Det innebär att du ansöker om att få hjälp av
personliga assistenter i ditt hem. Personliga assistenterna
hjälper dig så att du klarar din vardag och dina vardagssysslor,
helt enkelt skall du med hjälp av personliga assistenter kunna
leva ett så bra liv som möjligt trots det funktionshinder som
uppstått pga sjukdom eller skada.

Vem kan få personlig assistans?

Försäkringskassan är i första hand den instans där du gör din
ansökan, det är försäkringskassan som gör bedömning om hur
många timmars assistans du bli beviljad. Så här skriver
försäkringskassan på sin hemsida.


Du kan få assistansersättning om du:


För att du ska få assistansersättning ska du även behöva
personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp
med något av följande:

Det är när du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för de
här behoven som du kan få assistansersättning från
Försäkringskassan. Om du får assistansersättning för de här
behoven kan du också få ersättning för fler personliga behov.
Om du behöver stöd för behoven för mindre tid än 20 timmar i
veckan kan du i stället ansöka om personlig assistans hos din
kommun. Bor du i Örebro så är det Örebro Kommun du ansöker
hos. Örebro Kommun kan också hjälpa till med till exempel
ledsagarservice och avlösarservice.

Vad är LSS?

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av
lagen om stöd och service (LSS). Det gör du om du tillhör en av
följande grupper enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller
  autismliknande tillstånd.
   
 2. Personer med betydande och bestående
  begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i
  vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
   
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska
  funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt
  åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
  svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
  omfattande behov av stöd eller service.

Hur gör man en ansökan om personlig assistans hos
Försäkringskassan?

Du ansöker digitalt genom att logga in på dina sidor på
Försäkringskassans hemsida, har du ingen möjlighet att göra
det så kan man även använda de blanketter som finns att skriva
ut på Försäkringskassans hemsida.
Du måste börja med att få läkarintyg och läkarutlåtande från din
läkare, läkaren skall intyga och tydligt beskriva ditt
funktionshinder och varaktigheten i ditt funktionshinder och hur
det påverkar ditt liv.
Försäkringskassan tar sedan kontakt med dig för att boka ett
möte, det mötet kan ske via telefon, hembesök eller att du
kommer till Försäkringskassan.
Därefter fattar Försäkringskassan beslut om du får personlig
assistans eller inte. Får du ett beslut om personlig assistans så
beslutar Försäkringskassan även om hur många timmars
personlig assistans du blir beviljad. Enligt Försäkringskassans
hemsida så är handläggningstiden just nu ca 5 - 6 månader från
det att din ansökan kommer in. Vår erfarenhet är dock att det i
många fall tar betydligt längre tid.

Ta hjälp av duktiga jurister.


Vi rekommenderar alla som söker personlig assistans att ta
hjälp av jurister. De flesta större och medelstora
assistansbolagen i Örebro har egna jurister som är experter på
just att ansöka om personlig assistans. Anlitar du ett med
jurister i Örebro så får du hjälp genom hela
ansökningsprocessen samt även om du behöver göra
överklagan på Försäkringskassans beslut.

Vi hjälper dig att till bra assistansbolag i Örebro med duktiga
jurister.

Kontaktar du oss på Assistansmatchning innan du skall söka så
hjälper vi dig med kontakten till assistansbolag i Örebro, vi
lyssnar på dig och stämmer av vilken hjälp du behöver och
vilken typ av assistansbolag som passar dig bäst utifrån din
situation, vart du bor, dina behov och krav.

När du får personlig assistans

En stor fördel med att ta hjälp av jurister i ett seriöst och bra
assistansbolag i Örebro är att allt kan starta direkt när du får
ditt beslut. Assistansbolaget som du valt i ett tidigt skede har
då kunnat förbereda allt och du får snabbt tillgång till bra
assistenter som kan börja arbeta hos dig omgående.

Hjälpen är gratis för dig

Tveka inte att kontakta oss på Assistansmatchning. Vi hjälper
dig helt gratis att komma i kontakt med assistansbolag i Örebro
med bra jurister. Assistansbolagen och deras jurister arbetar
helt kostnadsfritt och så fort de börjar arbeta med din ansökan
så räknar de dig som kund och då ingår den juridiska hjälpen
oavsett om du får ett assistansbeslut eller inte. Så jobbar vi på
Assistansmatchning med några av de bästa assistansbolagen i
Örebro. Tveka inte att kontakta Assistansmatchning.

Assistanmatchning är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som har eller av olika anledningar är på väg att få eller precis har fått beslut om personlig assistans i Göteborg. Vårt uppdrag är att hjälpa dig till det assistansbolag som passar just dig bäst. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag i Göteborg till dig.

Det här är personlig assistans

Om du har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka som gör att du inte klarar din vardag själv så kan du ansöka om att få personlig assistans i Göteborg. Det innebär att du ansöker om att få hjälp av personliga assistenter i ditt hem. Personliga assistenterna hjälper dig så att du klarar din vardag och dina vardagssysslor, helt enkelt skall du med hjälp av personliga assistenter kunna leva ett så bra liv som möjligt trots det funktionshinder som uppstått pga sjukdom eller skada.

Vem kan få personlig assistans

Försäkringskassan är i första hand den instans där du gör din ansökan, det är försäkringskassan som gör bedömning om hur många timmars assistans du bli beviljad. Så här skriver försäkringskassan på sin hemsida.

Du kan få assistansersättning om du 

För att du ska få assistansersättning ska du även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av följande:

Det är när du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för de här behoven som du kan få assistansersättning från Försäkringskassan. Om du får assistansersättning för de här behoven kan du också få ersättning för fler personliga behov.

Om du behöver stöd för behoven för mindre tid än 20 timmar i veckan kan du i stället ansöka om personlig assistans hos din kommun. Bor du i Göteborg så är det Göteborgs Stad du ansöker hos. Göteborgs stad kan också hjälpa till med till exempel ledsagarservice och avlösarservice.

Vad är LSS

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av lagen om stöd och service (LSS). Det gör du om du tillhör en av följande grupper enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
   
 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
   
 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Hur gör man en ansökan om personlig assistans hos Försäkringskassan?

Du ansöker digitalt genom att logga in på dina sidor på Försäkringskassans hemsida, har du ingen möjlighet att göra det så kan man även använda de blanketter som finns att skriva ut på Försäkringskassans hemsida.

Du måste börja med att få läkarintyg och läkarutlåtande från din läkare, läkaren skall intyga och tydligt beskriva ditt funktionshinder och varaktigheten i ditt funktionshinder och hur det påverkar ditt liv. 

Försäkringskassan tar sedan kontakt med dig för att boka ett möte, det mötet kan ske via telefon, hembesök eller att du kommer till Försäkringskassan.

Därefter fattar Försäkringskassan beslut om du får personlig assistans eller inte. Får du ett beslut om personlig assistans så beslutar Försäkringskassan även om hur många timmars personlig assistans du blir beviljad. Enligt Försäkringskassans hemsida så är handläggningstiden just nu ca 5 - 6 månader från det att din ansökan kommer in. Vår erfarenhet är dock att det i många fall tar betydligt längre tid.

Ta hjälp av duktiga jurister.

Vi rekommenderar alla som söker personlig assistans att ta hjälp av jurister. De flesta större och medelstora assistansbolagen i Göteborg har egna jurister som är experter på just att ansöka om personlig assistans. Anlitar du ett assistansbolag med jurister i Göteborg så får du hjälp genom hela ansökningsprocessen samt även om du behöver göra överklagan på Försäkringskassans beslut. 

Vi hjälper dig att till bra assistansbolag i Göteborg med duktiga jurister.

Kontaktar du oss på Assistansmatchning innan du skall söka så hjälper vi dig med kontakten till  assistansbolag i Göteborg, vi lyssnar på dig och stämmer av vilken hjälp du behöver och vilken typ av assistansbolag som passar dig bäst utifrån din situation, vart du bor, dina behov och krav. 

När du får personlig assistans

En stor fördel med att ta hjälp av jurister i ett seriöst och bra assistansbolag i Göteborg är att allt kan starta direkt när du får ditt beslut. Assistansbolaget som du valt i ett tidigt skede har då kunnat förbereda allt och du får snabbt tillgång till bra assistenter som kan börja arbeta hos dig omgående.

Hjälpen är gratis för dig

Tveka inte att kontakta oss på Assistansmatchning. Vi hjälper dig helt gratis att komma i kontakt med assistansbolag i Göteborg med bra jurister. Assistansbolagen och deras jurister arbetar helt kostnadsfritt och så fort de börjar arbeta med din ansökan så räknar de dig som kund och då ingår den juridiska hjälpen oavsett om du får ett assistansbeslut eller inte. Så jobbar vi på Assistansmatchning med några av de bästa assistansbolagen i Göteborg. Tveka inte att kontakta Assistansmatchning.

Assistansmatchning är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som har eller av olika anledningar är på väg att få eller precis har fått beslut om personlig assistans i Örebro. Vårt uppdrag är att hjälpa dig till det assistansbolag som passar just dig bäst. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag i Örebro till dig.

Det här är personlig assistans

Om du har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka som gör att du inte klarar din vardag själv så kan du ansöka om att få personlig assistans i Örebro. Det innebär att du ansöker om att få hjälp av personliga assistenter i ditt hem. Personliga assistenterna hjälper dig så att du klarar din vardag och dina vardagssysslor, helt enkelt skall du med hjälp av personliga assistenter kunna leva ett så bra liv som möjligt trots det funktionshinder som uppstått pga sjukdom eller skada.

Vem kan få personlig assistans

Försäkringskassan är i första hand den instans där du gör din ansökan, det är försäkringskassan som gör bedömning om hur många timmars assistans du bli beviljad. Så här skriver försäkringskassan på sin hemsida.

Du kan få assistansersättning om du 

För att du ska få assistansersättning ska du även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av följande:

Det är när du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för de här behoven som du kan få assistansersättning från Försäkringskassan. Om du får assistansersättning för de här behoven kan du också få ersättning för fler personliga behov.

Om du behöver stöd för behoven för mindre tid än 20 timmar i veckan kan du i stället ansöka om personlig assistans hos din kommun. Bor du i Örebro så är det Örebro Kommun du ansöker hos. Örebro Kommun kan också hjälpa till med till exempel ledsagarservice och avlösarservice.

Vad är LSS

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av lagen om stöd och service (LSS). Det gör du om du tillhör en av följande grupper enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
   
 2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
   
 3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Hur gör man en ansökan om personlig assistans hos Försäkringskassan?

Du ansöker digitalt genom att logga in på dina sidor på Försäkringskassans hemsida, har du ingen möjlighet att göra det så kan man även använda de blanketter som finns att skriva ut på Försäkringskassans hemsida. Försäkringskassan

Du måste börja med att få läkarintyg och läkarutlåtande från din läkare, läkaren skall intyga och tydligt beskriva ditt funktionshinder och varaktigheten i ditt funktionshinder och hur det påverkar ditt liv. 

Försäkringskassan tar sedan kontakt med dig för att boka ett möte, det mötet kan ske via telefon, hembesök eller att du kommer till Försäkringskassan.

Därefter fattar Försäkringskassan beslut om du får personlig assistans eller inte. Får du ett beslut om personlig assistans så beslutar Försäkringskassan även om hur många timmars personlig assistans du blir beviljad. Enligt Försäkringskassans hemsida så är handläggningstiden just nu ca 5 - 6 månader från det att din ansökan kommer in. Vår erfarenhet är dock att det i många fall tar betydligt längre tid.

Ta hjälp av duktiga jurister.

Vi rekommenderar alla som söker personlig assistans att ta hjälp av jurister. De flesta större och medelstora assistansbolagen i Örebro har egna jurister som är experter på just att ansöka om personlig assistans. Anlitar du ett med jurister i Örebro så får du hjälp genom hela ansökningsprocessen samt även om du behöver göra överklagan på Försäkringskassans beslut. 

Vi hjälper dig att till bra assistansbolag i Örebro med duktiga jurister.

Kontaktar du oss på Assistansmatchning innan du skall söka så hjälper vi dig med kontakten till  assistansbolag i Örebro, vi lyssnar på dig och stämmer av vilken hjälp du behöver och vilken typ av assistansbolag som passar dig bäst utifrån din situation, vart du bor, dina behov och krav. 

När du får personlig assistans

En stor fördel med att ta hjälp av jurister i ett seriöst och bra assistansbolag i Örebro är att allt kan starta direkt när du får ditt beslut. Assistansbolaget som du valt i ett tidigt skede har då kunnat förbereda allt och du får snabbt tillgång till bra assistenter som kan börja arbeta hos dig omgående.

Hjälpen är gratis för dig

Tveka inte att kontakta oss på Assistansmatchning Vi hjälper dig helt gratis att komma i kontakt med assistansbolag i Örebro med bra jurister. Assistansbolagen och deras jurister arbetar helt kostnadsfritt och så fort de börjar arbeta med din ansökan så räknar de dig som kund och då ingår den juridiska hjälpen oavsett om du får ett assistansbeslut eller inte. Så jobbar vi på Assistansmatchning med några av de bästa assistansbolagen i Örebro. Tveka inte att kontakta Assistansmatchning


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram