0

Astma

Astma är en sjukdom i luftvägarna som påverkar andningsförmågan och det blir tungt och svårt att andas. Även hosta är förekommande. Symtom Besvären med astma kommer i perioder. Ibland kan du [...]

page 1 of 2