Vi gör det enkelt att byta assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Det finns väldigt många olika typer av allergier och överkänsligheter. Du kommer komma läsa om olika symtom och vad dessa kan bero på. Vissa allergier är luftburna och vissa utlöses beroende av du äter.

Allergier som är kopplade till kost

Det finns fyra olika typer av allergier när det kommer till mat. Här nedan kan du läsa vilka dessa är och vad skiljer dessa åt.

Celiaki

Celiaki innebär att du inte kan äta gluten som är protein som finns i vete, råg och korn. Det innebär att gluten gör att tunntarmen blir inflammerad och inte kan ta upp näring som de ska. Behandlingen består av att du behöver avstå från dessa sädesslag. Det är vanligt att man säger att man är glutenintolerant.

Celiaki är inte en allergi och ska inte blandas ihop med spannmålsallergi. Spannmålsallergi förekommer hos barn och försvinner oftast när barnet blir äldre. Därför är spannmålsallergi ovanligt hos vuxna.

Symtom

Det är vanligt du kan få en eller fler av följande symtom om du inte är medveten om Celiaki. Symtomen skiljer sig kraftigt mellan olika personer och kan även ändras med åldern.

Jordnötsallergi och nötallergi

Det finns två typer av dessa allergier, äkta allergi och korsallegi. Äkta allergi kan vara mot exempelvis jordnöt eller hasselnöt. Det innebär att du har allergi för proteiner som finns i stora mängder i respektive nötter. Äkta allergier uppstår tidigt i livet och kan vara mycket kraftiga. Du kan även få äkta allergi mot cashew och valnötter.

Korsallergi mot nötter kommer vanligtvis under skolåldern. En stor andel av alla som är allergiska mot björkpollen är även överkänsliga mot annat, exempelvis nötter. Eftersom björkpollenlikande allergen finns i små mängder i nötterna och kan orsaka lindriga reaktioner, exempelvis klåda i munnen. Du kan vända dig till vårdcentralen för att göra en utredning om det är äkta allergi eller korsallergi du har.

Det är ovanligt, men jordnötter och nötter kan ibland orsaka en svårare allergisk reaktion. Det kallas för anafylaxi. Det är en allvarlig reaktion som kommer mycket snabbt och kan vara livshotande. Blodtrycket sjunker, du blir medvetslös och kan sluta andas. Om det finns en adrenalinpenna till hands ska den tas först. 

Det finns ingen behandling mot allergier. Du behöver undvika att äta det du är allergisk mot.

Symtom

Vid jordnöts- och nötallergi är det vanligt att du får ett eller flera av dessa symtom:

Komjölksallergi

Komjölksallergi innebär att du är allergisk mot ett fler proteiner som finns i mjölken. Denna typ av allergi är vanligast hos barn som är yngre än ett år. Det är vanligt att barnet växer bort allergin innan skolstarten men det kan även förkomma att hos vissa finns det kvar även under vuxenålder.

Behandlingen går ut på att undvika kort som innehåller komjölk.

Olika typer av komjölksallergi

Det finns två olika typer av komjölksallergi. Den ena kallas för IgE-förmedlad allergi där kroppen bildar mycket av immunglobin E. Vid denna typ av allergin kommer symtomen oftast snabbt och kan vara kraftiga. Det är vanligt att få ont magen, diarré, kräkas eller få hudutslag.

Andra typen kallas för icke Ig-E-förmedlad. Då kommer symtomen efter någon eller några timmar ibland några dagar efter att man ar fått i sig komjölk.

Laktosintolerans

Laktosintolerans tillhör inga allergier utan precis som det låter är det att man inte tål mjölksocker. Det innebär att tunntarmen har en minskad förmåga att ta upp mjölksocker som kallas laktos. Detta är ofarligt men du kan få ont i magen, få diarré och gasbildning. För att undvika besvären behöver du undvika mat och dryck som innehåller mjölksocker.

Olika former av laktosintolerans

Laktosintolerans delas upp i tre former:

Primär laktosintolerans

Det är den vanligaste formen. Oftast uppstår laktosintoleransen i tonåren. Det innebär att du som nyfödd har förmåga att ta bryta ner och ta upp mjölksocker men det avtar med tiden.

Tillfällig laktosintolerans

Det går att få tillfällig laktosintolerans om slemhinnan i tunntarmen skadas av någon tarmsjukdom. Detta är eftersom förmågan att binda laktos försämras om slemhinnan skadas. När sjukdomen behandlats och tarmskadan är läkt tål du oftast mjölksocker igen.

Medfödd laktosintolerans

Medfödd laktosintolerans är mycket ovanligt. Till skillnad från primär och tillfällig laktosintolerans är medfödd laktosintolerans en sjukdom. Den överförs genetiskt och märks redan efter födseln. Barnet får vattentunn diarré så snart barnet får börjar äta bröstmjölk eller bröstmjölksersättning.

Symtomen

Här är några vanligaste symtom vid laktosintolerans:

Luftburna allergier

Innebär att du får en allergisk reaktion av någonting som finns i luften.

Pollenallergi

Pollenallergi ger besvär i form av röda och kliande ögon, nästäppa, upprepande nysningar och rinnsnuva. Hur svåra besvär du får beror på hur känslig du är hur mycket pollen det finns i luften och även vilken typ av pollen det är.

Pollensäsongen pågår från tidig vår till sen höst och var i landet man bor. Det finns receptfria läkemedel som kan dämpa besvären och ibland ta bort dem helt.

Symtom

Vid pollenallergi att man får fler av följande symtom:

Pollenallergi liknar besvären vid vanlig förkylning. Besvären vid pollenallergi kan variera från dag till dag och till skillnad från en vanlig förkylning varar under en längre tid.

Behandling

Det går inte att behandla pollenallergi men det finns saker som du kan göra själv för att underlätta besvären.

Pälsdjursallergi

Pälsdjurallergi orsakar oftast röda, kilande ögon, nästäppa, upprepade nysningar och rinnsnuva. Det som utlöser denna typ av allergi är allergiframkallande ämnen som fastnar i slemhinnorna i ögonen, näsan eller lungorna. Även om det heter pälsdjursallergi så kommer ämnena oftast från djurens saliv, urin eller talgkörtlar men det kan även komma från pälsen.

Symtom

Vid pälsdjursallergi är det vanligt att du får ett eller flera av dessa symtom:

Kvalsterallergi

Kvalsterallergi ger besvär som röda, kliande ögon, nästäppa, upprepade nysningar och rinnsnuva. Har du aldrig sett kvalster är det inte så konstigt. Kvalster är mycket små spindeldjur som finns i hemmet. De är så små att du inte kan se dem.

Vid kvalsterallergi reagerar du på allergiframkallande ämnen som kvalster producerar. De trivs i fuktigt, mörkt och varmt klimat och är ofta svåra att bli av med.

Den typ av kvalster som orsakar besvär i hemmet kallas husdammskvalster. De finns framför allt i sängen.

Symtom

Du har oftast mest symtom på morgonen, eftersom kvalster trivs med fukt och värme och ofta finns i sängen.
Vid kvalsterallergi är det vanligt att du får ett eller flera av dessa symtom:

Behandling

Det kan vara svårt att helt bli av med kvalstren. Du kan undvika besvär genom att vädra, hålla svalt i sovrummet och undvika damm. 

Här är några exempel på hur du kan undvika kvalster i sovrummet:

Doftöverkänslighet

Doftkänslighet tillhör inte grupper allergier. Dock är det liknande besvär som uppstår vid allergier. Vid doftöverkänsligheten får du besvär som hosta, snuva och rinnande ögon. Dessa besvär kan orsakas av cigarettrök, avgaser, doftande blommor och parfym.

Symtom

Vid doftöverkänslighet är det vanligt att du får ett eller flera symtom:

Besvären kan också komma när du anstränger dig, särskilt vid kallt väder

Andra symtom kan vara:

Astma är en sjukdom i luftvägarna som påverkar andningsförmågan och det blir tungt och svårt att andas. Även hosta är förekommande.

Symtom

Besvären med astma kommer i perioder. Ibland kan du känna dig helt frisk och ibland ha stora besvär.

Här är vanligaste symtom vid astma:

Vad utlöser astma?

Astma är en sjukdom som beror på kronisk inflammation i luftrörens slemhinna. Det innebär att luftrören blir extra känslig mot kall luft, staka dofter och rök. Men även stress, fysisk ansträngning och luftvägsinfektion kan framkalla mer astmabesvär.

Allergisk astma

Allergisk astma innebär att du får astmabesvär när du kommer i kontakt med sådant du är allergisk mot. Det kan exempelvis vara pollen, pälsdjur och kvalster.

Det är mest vanligast med allergi astma hos barn med astma.

Icke-allergisk astma

Är vanligast hos vuxna. Astma uppstår av någon av punkterna som nämns ovan.

Oavsett vilken typ av astma du har är symtomen och behandlingen i stort sett likadana.

Undersökningar och utredningar

Behandling

Målen med behandling av astma är följande:

Läkemedel

Behandlingen utgår från hur stora besvär du har av din astma. Vanligast vid behandling är att det används läkemedel ur fler olika läkemedelsgrupper. Läkemedel verkar på olika sätt och kombineras för bäst effekt.

Det vanligaste är att du får kombinera kortison och luftrörsvidgande läkemedel, både snabbverkande och långverkande.

De flesta läkemedel andas igenom munnen med hjälp av inhalatorer.

Behandlingsplan

Du kan få en skriftlig behandlingsplan för att kunna ta kontroll över astma. Det är en viktig del i behandlingen att du lär om sjukdomen och hur olika läkemedel verkar.

Det är vanligt att vårdcentraler har astmamottagningar med astmasjuksköterskor. Det är sjuksköterskor som är särskilt utbildade och kan lära dig inhalationsteknik, förklara sjukdomen och förklara hur dina läkemedel fungerar.

Det är inte heller ovanligt att vårdcentraler håller i astmaskolor där de lär ut hur lungorna fungerar, hur läkemedlen funkar, hur man gör för att inhalerar och hur det är att leva med astma.

Hyposensibilisering

Hyposensibilisering kallas även för allergivaccination. Har du svåra besvär med pollen eller pälsallergier går det att få hyposensibilisering. Det gör att astmasymtomen brukar minska vid avslutad behandling.

Regelbundna återbesök

Då astmas svårighetgrad varierar ofta med tidenn därför är det viktigt att du går på regelbundna återbesök där du får hjälp om dina läkemedel eller doser behöver att ändras.

Det ingår i rutinen att fylla i ett frågeformulär med fem frågor som visar hur bra du mår utifrån din astma.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram