Vi gör det enkelt att byta assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Det finns olika orsaker till nedsatt hörsel. Det kan vara medfött eller ha utvecklats med åren. Behandlingen varierar beroende på orsaken till din hörselnedsättning och självklart dina egna behov.

Symtom

Det är väldigt vanligt för många att hörselnedsättning kommer gradvis. Det kan därför vara så att du själv är inte medveten om att du har fått nedsatt hörsel.

Här är vanligaste symtomen:

Det är inte ovanligt att närstående märker nedsatt hörsel i samband med hög volym på exempelvis TVn.

Det är viktigt att tänka på att barn inte medvetna om hörselnedsättning. Du som förälder behöver vara uppmärksam för nedsatt hörsel kan påverka barnets talutveckling.

Har du besvärande ljud i öronen som inte andra hör så kan det vara symtom på tinnitus. Ljudet är olika för alla men det kan vara tjutande, susande, pysande, brummande, brusande eller metalliskt. Styrkan på ljudet kan variera från ett svagt bakgrundsljud som bara hörs i tyst miljö till ett starkt ljud som låter mer än yttre ljud omkring dig.

Orsak till nedsatt hörsel

Vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är att kroppen och hörselorganen åldras. Det på verkar hörsel och du har svårt att höra ljud som har ljusa toner, det kan vara exempelvis fåglar eller insekter. Det kan även vara svårt att höra konsonantljud. Därför blir det svårt att uppfatta tal.

Olika typer att nedsatt hörsel

Det går att dela besvär med nedsatt hörsel i två grupper. Den ena är ledningshinder och den andra är sensorineural hörselnedsättning.

Ledningshinder

Ledningshinder innebär att örats förmåga att ta in ljud fungerar inte som det ska. Det kan exempelvis vara en skada i trumhinnan eller i hörselbenen som orsakar ledningshinder.

Omfattningen på hörselnedsättningen kan variera och det går att behandla.

Här är de vanligaste orsakerna till ledningshinder:

Sensorineural hörselnedsättning

Hörselnedsättningen kan uppkomma om sinnescellerna i snäckan eller hörselnerverna är skadade. Detta kan bero på fler olika saker.

Starka ljud

Sinnescellerna i snäckan kan skadas i samband med starka ljud. Det är både plötsliga smällar men också långvarigt buller som kan göra så att du får nedsatt hörsel.

Medfödda hörselskador

Vanligaste orsaken till medfödda hörselskador är ärftlighet.

Hörselnedsättning kan även ha orsakats av en infektion under fosterstadiet eller komplikationen under förlossningen.

Övriga orsaker

Det kan även förekomma att sinnescellerna skadas om inneörat får en försämrad blodcirkulation. Detta kan orsaka en tillfällig eller bestående hörselnedsättning. Även vissa virussjukdomar eller infektioner kan orsaka nedsatt hörsel.

Behandling

Det är väldigt många yrkeskategorier som är samarbetar med hörselvården. Där kan du träffa audionomer, läkare, hörselpedagoger, kuratorer, psykologer, ingenjörer och även logopeder. Behandlingar som du får beror på orsaken till din hörselnedsättning och självklart dina behov.

Här är en lista med exempel på vilka behandlingar som det går att få:

Hörapparater och tekniska hjälpmedel

Personer med kraftigt nedsatt hörsel får oftast bättre hörsel med hjälp av en eller två hörapparater. Det vanligaste är när hörapparaten sitter i hörselgången eller bakom ytterörat och förstärker ljudet mot trumhinnan.

Det finns även benförankrade hörapparater. Det innebär att ljudet leds via en titanskruv i skallens ben direkt in till inneörat.

Implantat vid mycket nedsatt hörsel eller dövhet

Vid mycket nedsatt hörsel går det inte att stärka hörseln med hörapparat. Möjligheten kan då vara att göra en utredning och se om du kan få kokleaimplantat. Att få kokleaimplantat innebär att du får en elektrod opererad in i snäckan. Hörselnerverna kommer att stimuleras av elektriska signaler som en processor omvandlar om från ljud.

Tekniska hjälpmedel

Det finns andra hjälpmedel som kan hjälpa dig i vardagen. Det går att få extra förstärkning till telefonen eller dörrklockan. Det går att få ett system där en extra mikrofon där signalerna skickas till hörapparaten. Sådant hjälpmedel funkar lika bra hemma som på jobbet och i sociala sammanhang.

Olika regioner har olika för när du har rätt till subventionerade hjälpmedel.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram