Vi gör det enkelt att byta assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Sjukdomar i centrala nervsystemet eller muskulaturen kan leda till omfattande och svåra funktionsnedsättningar.  Till de vanligaste neurologiska sjukdomar tillhör:

Cerebrovaskulära sjukdomar

Till dem tillhör olika typer av stroke. Stroke är egentligen inte sjukdom i sig utan ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller hjärnblödning. Det som händer i kroppen är att hjärnan får syrebrist som gör att man förlorar olika funktioner så som tal, rörelseförmåga, känsel och syn. Stroke är livshotande och kräver omedelbar uppsökning av vård.

Symtom som kan tyda på stroke är:

Cerebral pares

Förkortas som CP. Sjukdomen beror på att hjärnan har fått en skada innan två års ålder eventuellt innan födseln eller under förlossningen. Sjukdomen finns kvar hela livet. Dock går det inte att avgöra om barnet har CP förens fyra års ålder.

Symtomen som kan tyda på cerebral pares:

Multipel Skleros

MS är en sjukdom i centrala nervsystemet det vill säga i hjärnan och ryggmärgen. Sjukdomen pågår i många år. Det går inte att bli helt återställd men med hjälp av läkemedel går det att bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären. Sjukdomsförloppet kan variera. MS delas i fyra olika faser.

  1. MS med skov – första fasen
  2. MS med skov – andra fasen
  3. MS utan skov
  4. Godartad MS

Vanligaste symtomen vid MS. Dock är dessa symtomen vanliga och kan även bero på andra saker än MS.

Multipel skleros är en sjukdom i det centrala nervsystemet. Sjukdomen pågår i många år och kan exempelvis börja med att du ser sämre eller får förändrad känsel i arm eller ben. Det går inte att bli helt återställt men det finns läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet och lindrar besvären.

Det finns fyra olika faser av MS

Nedan förklara vi fyra olika faser som MS kan förekomma i.

MS med skov – första fasen

Det vanligaste är att man får skovformad MS. Besvär som återkommer periodvis som kallas för skov. Skov kan vara i några dagar till fler månader. Mellan skoven får man vanligtvis inga besvär. Symtomen du får under skoven kan gå tillbaka helt eller delvis.

MS med skov – andra fasen

Det är vanligt att efter 10–15 år med sjukdomen blir man sämre även mellan skoven. Det innebär att andra fasen som kallas sekundär progressiv MS börjat. Under andra fasen kan du fortfarande få skov.

MS utan skov

Den här formen kallas för primär progressiv MS och är den ovanligare form av MS där man inte får några skov alls. Istället ökar dina besvär långsamt och gradvis med sjukdomens gång. Knappt var 5e person med MS har den här typen.

Godartad MS

Cirka var 5e person med MS har den här formen. Denna fas innebär att om man trots många år av sjukdomen inte får några besvärande symtom. För att få diagnosen godartad MS ska du haft sjukdomen i många år för att se tillbaka och utvärdera sjukdomsförloppet.

Symptomen vid Multipel Skleros

Symtomen är vanliga och kan även bero på andra sjukdomar än MS. Eftersom det är olika områden av det centrala nervsystemet som påverkas så kan man få besvär till olika delar av kroppen. Här har vi en lista på de vanligaste symtomen:

Eftersom MS är en sjukdom som påverkar olika områden i centrala nervsystemet får man därför fler olika symtom.

Det uppstår inflammation i nerverna på grund av att immunförsvarets vita blodkroppar angriper myelinet. Myelinet är fettämne som agerar om isolering runt nervtråden för att impulsen mellan hjärnan och kroppens olika delar. Symtomen som uppstår beror på vilka nervtrådar som blir inflammerade.

Inflammation på nervtrådar kan läka efter skov på några veckor det är då symtomen försvinner. Det kan bildas ärr som inflammationen inte läker på rätt sätt. Det är just dessa ärr som gett sjukdomen dess namn då Multipel Skleros betyder ”många förhårdnader”.

Vad beror Multipel Skleros på?

Orsaken är dessvärre inte känd. Ungefär var femte person som har MS har en nära genetisk släkting som också har sjukdomen. Kombinationen av vissa arvsanlag ökar risken men det finns särskilt arvsanlag som gör att du får MS.

Behandling

Läkemedel som finns kan bromsa sjukdomsförloppet eller lindra besvären men inte ta bort sjukdomen helt.

De förebyggande bromsläkemedel som finns registrerade i Sverige och används för MS-behandling är följande:

Dessa läkemedel påverkar immunförsvaret och dämpar inflammationen i centrala nervsystemet. Läkemedel finns som sprutor, dropp eller tabletter. Behandlingar vara i flera år. Läkemedel minskar antal skov och dämpar utbredningen av förändringarna i nervsystemet vid MS med skov.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram