Vi hjälper dig att välja rätt assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Övergripande fakta för dig som behöver veta mer om funktionsnedsättning och funktionshinder.

Det kan vara svårt att veta skillnaden mellan olika funktionsnedsättningar och funktionshinder. Vi har samlat ihop några övergripande termer och fakta för att öka förståelse och underlätta sökning av informationen för dessa ämnen. Du hittar de vanligaste diagnoser och korta beskrivningar om dem nedan.

Vad är Funktionsnedsättning och funktionshinder?

  • Funktionsnedsättning kan definieras på tre olika sätt. Nedsättningen kan vara fysik, psykisk eller intellektuell. Det kan alltså vara en nedsatt funktion i hjärnan, rörelsehinder samt syn eller hörselnedsättning.
  • Funktionshinder däremot är ett hinder som begränsar individen till att kunna göra vissa saker. Det betyder att omgivningen inte anpassad för individens funktionshinder.

Benämning som handikapp bör inte användas för att definiera människor då det kan låta negativt och nedvärderande.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – NPF

Vad innebär en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Det innebär att hjärnan och nervsystemet bearbetar informationen på ett annat sätt.

Till de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tillhör ADHD, ASD/Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom.

Dessa är beteendediagnoser och därför ställt utifrån personens beteende och inte medicinsk orsak. Beteendediagnoser innebär att man tänker, hanterar information och bearbetar information på ett annorlunda sätt. Dessa diagnoser är besläktade och det är vanligt att samma person har fler diagnoser.

För att det ska räknas som en funktionsnedsättning är när svårigheterna är så pass stora att det har en väldigt stor påverkan på personens utveckling och möjlighet att fungera i samhället blir begränsad.

Bakomliggande orsaker till neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det finns två olika grunden till det. Det ena är att det kan vara ärftligt. Forskning hävdar att det finns en ärftlig tendens för att utveckla NPF. Dock så finns det faktorer som kan öka risken för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det kan vara att komplikationer under förlossningen, för tidig födsel eller påfrestningar under graviditeten.

Andra faktorer kan vara näringsbrist i moderkakan eller tidig hjärnhinneinflammation.

Intellektuella funktionsnedsättningar

Vad innebär intellektuell funktionsnedsättning? Det innebär att personen har nedsatt intellektuell förmåga och nedsatt adaptiv förmåga. Med andra ord att personen har svårt att förstå och lära sig saker. Den intellektuella funktionsnedsättningen kan vara lindrig, måttlig, svår eller mycket svår.

  • Den lindrigare funktionsnedsättning innebär att man klarar sig själv bra men kan komma att behöva ha hjälp med olika praktiska saker. Det kan exempelvis vara att ha hjälp med att sköta sin ekonomi.
  • Måttlig funktionsnedsättning innebär att kan tala och förstå saker som är enklare och som hör till vardagen. Men personen behöver ha hjälp av andra människor med kläder, mat, tid och ekonomi.
  • Vid svår och mycket svår funktionsnedsättning så kan personen inte tala. Man visar vad man vill eller hur man känner med hjälp av kroppen, ansiktsuttryck eller rösten.

Den vanligaste diagnosen är Dawson syndrom och det innebär att man har en kromosom för mycket. Det finns även andra kromosomavvikelser som resulterar intellektuell funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning kallas även utvecklingsstörning eller kognitiv funktionsnedsättning.

Det är väldigt vanligt att personen som har intellektuell funktionsnedsättning har epilepsi, Cerebral Pares (CP) eller andra funktionsnedsättningar. Det är också vanligt att ha hjärtproblem, fetma, ätstörningar, depression och sömnstörningar.

Bakomliggande faktorer kan vara olika gener som kan vara skadade. Det kan hända om ena förälder har skador på sina gener att man inte känner till det. Det kan även vara att båda föräldrarna som har anlag för detta och barnet får det i sina gener.

Fragil X-syndromet är en ärftlig orsak till intellektuell funktionsnedsättning. Syndromet orsakas av en förändring av ett arvsanlag i X-kromosomen och det är oftast pojkar som får funktionsnedsättningen.

Rörelsehinder och flerfunktionshinder

Rörelsehinder och flerfunktionshinder är ett samlingsbegrepp för flera diagnoser. Diagnoser kan vara medfödda eller uppkommit på grund av skada eller sjukdom.

Att ha rörelsehinder påverkar kognition, perception, kommunikation, grov eller finmotorik.

Vanliga diagnoser bland rörelsehinder är Cerebral Pares (CP), ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar, reumatism, förvärvad hjärnskada och sällsynta hälsotillstånd.

Din prenumeration kunde inte sparas. Vänligen försök igen.
Din prenumeration på Assistansmatchning har registrerats framgångsrikt.

Vi använder Brevo som vår marknadsföringsplattform. Genom att skicka in detta formulär samtycker du till att de personuppgifter du har lämnat överförs till Brevo för behandling i enlighet med Brevo's Privacy Policy.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram