Vi hjälper dig att välja rätt assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Integritetspolicy

1. Allmänt

Integritetspolicyn beskriver hur Assistansmatchning behandlar och använder dina personuppgifter när du använder Assistansmatchnings webbplats samt anlitar oss för våra tjänster.

Denna integritetspolicy gäller både för privatpersoner och våra samarbetspartner som använder och är inne på www.assistansmatchning.se

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

DGA i Örebro AB, org.nr 559174-5046, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kontaktuppgifter: info@assistansmatchning.se telefon 020-290 900

3. Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Genom att lämna dina personuppgifter vid förfrågning om Assistansmatchnings tjänster, godkänner du och samtycker till att Assistansmatchning behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Assistansmatchning. I sådant fall kommer Assistansmatchning inte längre behandla dina personuppgifter för de syften och tjänster du samtyckt till.

När du som privatperson/kund anlitar Assistansmatchning för våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som är nödvändigt för att fullgöra vår överenskommelse med dig.

Är du representant för någon av våra samarbetspartner, behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som är nödvändigt för att fullgöra vår överenskommelse med dig som samarbetspartner och för kunden.

Assistansmatchning kan komma att använda dina personuppgifter för att ge dig information och nyheter om Assistansmatchning annat som berör saker inom personlig assistans.

4. När samlar vi in uppgifter

Assistansmatchning samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du fyller i och skickar in vårt kontaktformulär på assistansmatchning.se, eller när vi får kontakt via Facebook eller att du kontaktar vår kundtjänst via telefon.

5. Vilka uppgifter behandlar vi om dig

När du kontaktar oss enligt punkt 4 samlar Assistansmatchning in personuppgifter om dig, såsom ditt namn och de kontaktuppgifter du lämnar till oss.

6. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Assistansmatchning behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

För att kunna utföra vår matchning och förmedla ett assistansbolag
Administrera, förenkla och förbättra vår hemsida
Marknadsföring såsom tex utskick av information och nyhetsbrev.
Tillhandahålla support, rådgivning och upprätthållande av kundrelationer
För utveckling av tjänsten samt kommande uppgraderingar av hemsidan
Underlag för marknads- och kundundersökningar, analyser, statistik, affärsuppföljning samt affärsutveckling relaterat till Assistansmatchnings tjänster och erbjudanden.
Uppfylla säkerhetskrav och andra krav eller myndighetskrav.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Assistansmatchning går igenom inaktuella personuppgifter och raderar dessa minst en gång vartannat år. Assistansmatchning kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa ev lagkrav.

8. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

För att kunna fullgöra vår tjänst så behöver Assistansmatchning lämna ut uppgifter till någon eller några av våra samarbetspartners, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Assistansmatchning kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Assistansmatchnings räkning tex IT-leverantörer eller liknande.

9. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Assistansmatchning har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter som överförs till tredje parter och mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

10. Cookies

På Assistansmatchnings webbplats så används cookies som lagras på besökarens dator tillfälligt eller under en längre bestämd tid. Cookies används bla för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen men även för att generera besöksstatistik. Assistansmatchning lagrar inga cookies längre än det som är nödvändigt för att uppnå dessa ändamål.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Informationen i textfilen används till exempel för att underlätta användning av webbplatsen.

Assistansmatchning begär tillstånd att använda cookies genom att visa ett meddelande för användarna första gången de besöker vår webbplats

11. Dina rättigheter

Assistansmatchning ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få ändra, komplettera eller radera dina personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller felaktiga.

Du har vidare rätt att inge eventuella klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad begäran, erhålla ett registerutdrag från Assistansmatchning om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och vad personuppgifterna skall användas till.

Om du inte vill att Assistansmatchning använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring såsom tex nyhetsbrev eller liknande information kan du skriftligen anmäla detta till Assistansmatchning eller avanmäla direkt i nyhetsbrevet.

11. Dina rättigheter

Vid ev små ändringar av denna integritetspolicy kommer Assistansmatchning att publicera den justerade integritetspolicyn på www.assistansmatchning.se med information om när ändringarna träder ikraft.

Örebro 2020-01-09

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram