Vi hjälper dig att välja rätt assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Personlig Assistans i Säffle

Personlig Assistans i Säffle

Från och med 1 januari 2020 tar Carelli Assistans över samtliga brukare som Säffle Kommun tidigare ansvarat för. Carelli Assistans är ett mellanstort assistansbolag med huvudkontor i Nyköping med ca 60 kunder fördelade över hela Sverige. Företaget har växt väldigt snabbt under 2018. Carelli Assistans har kontor i Nyköping, Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlshamn och Vagnhärad.

Beslut i Säffle Kommun

I april 2019 fattade politikerna i Säffle Kommun beslut om att privatisera kommunens personliga assistans. Samtliga partier utom  Socialdemokraterna röstade för en privatisering.

Snabbt efter det så blev det stor oro och osäkerhet om framtiden för både brukarna i Säffle kommun och kommunens anställda personliga assistenter. Många talar om bristfällig information och kommunikation och det skapade stor oro för framtiden.

Ny arbetsgivare

Enligt insändare och artiklar i Säffle Tidning så har Säffle kommuns Assistenter blivit erbjudna nya jobb i Carelli Assistans men med betydligt försämrade villkor och löner. Detta skapar då oro och stor osäkerhet bland både brukare och personliga assistenter.

Många kommuner ser över sin personliga assistans.

I och med att det stora flertalet av Sveriges kommuner har mycket tuffa och svåra ekonomiska underskott och utmaningar i sin personliga assistans så är det många kommuner som nu undersöker möjligheten att lägga ut assistansen på entreprenad, alltså låta ett eller flera privata assistansbolag ta över och driva kommunens personliga assistans.

Vi vet att bla Uppsala, Lerum, Sollefteå, Örnsköldsvik, Hammarö mfl har fattat beslut- eller inom kort fattar beslut om att upphandla sin personliga assistans. Andra kommuner som redan upphandlat är bla Nynäshamn, Västerås, Kalmar, Gotland, Vaggeryd, Staffanstorp mfl

Byt assistansbolag kostnadsfritt idag med hjälp av Assistansmatchning.

Kontakta oss idag!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram