Vi hjälper dig att välja rätt assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Blandad fakta och statistik om assistansbranschen

Blandad fakta och statistik om assistansbranschen

Assistansanordnare

2018 fanns det 1022 assistansanordnare med tillstånd av IVO att bedriva assistansverksamhet. 2017 var den siffran 1215 assistansanordnare vilket alltså innebär en nedgång med ca 15%

Väldigt många, faktiskt så många som 85% av de privata assistansbolagen uppger att de är under hård ekonomisk press, man uppger att det kommer att bli mycket tufft att klara två år till under samma förutsättningar, många uppger att de tvingats att starta sidoverksamheter för att öka intäkterna och många har fått göra neddragningar, bla minska på tjänstemän, flera har dragit ned på utbildning, många anger att de anställer assistenter på en låg ingångslön mm. 3 av 10 bolag ser det som troligt att de tvingas avveckla verksamheten inom två år.

Den genomsnittliga vinstmarginalen i assistansbolagen har gått från ca 3,9% till 1,8% på bara 3 år.

Nystartade assistansbolag

Vi ser en tydlig trend de senaste åren på att antalet nystartade assistansbolag minskar kraftigt. 2011 startades drygt 140 nya bolag och 2018 var motsvarande siffra ca 45 st.Den låga uppräkningen av schablonersättningen som regeringen de senaste åren beslutat om samt införandet av efterskottsbetalning som infördes av Försäkringskassan den 1 oktober 2016 är troligtvis den största orsaken till att färre o färre väljer att starta nya assistansbolag.  Som vi ser på branschen i sin helhet så är det svårare och svårare att driva assistansbolag med bra lönsamhet 2019.

Siffrorna kommer från Vårdföretagarna Almega.

Byt assistansbolag kostnadsfritt idag med hjälp av Assistansmatchning.

Kontakta oss idag!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram