Vi hjälper dig att välja rätt assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Synnedsättning

Synnedsättning är något man kan födas med eller kan komma senare under livet. Det går att behandla vissa synnedsättningar men inte alla.

En synnedsättning innebär att du har svårt att läsa text, svårt att förflytta eller orientera dig med hjälp av synen. Detta gäller alltså om du har bra belysning och har korrigering med glasögon eller linser.

Symtom

Du börjar se suddigt och det kan bero på många olika saker och det märks på olika sätt. Synen kan försämras långsamt. Men det kan även försämras snabbt under några veckor, dagar eller timmar.

Här kommer några vanligaste symtomen vid synnedsättningen:

  • Du kan se otydligt bara på det ena ögat men också på båda ögonen samtidigt. Det är vanligast att synen blir sämre i båda ögonen.
  • Du kan se suddigt i centrum av synfältet, över hela synfältet eller bara i ytterkanten av synfältet.
  • Det du tittar på kan verka förvridet och raka saker kan verka krokiga.
  • Du kan se dubbelt.
  • Du kan se oskarpt hela tiden eller bara under vissa perioder.

Orsak till synnedsättning

Det finns sjukdomar som påverkar din kropp som kan påverka din syn. Det innebär att anledningen till varför du ser dåligt kan finnas i andra delar av din kropp.

Det finns ögonsjukdomar som kan påverka synen. Det varierar mellan olika sjukdomar hur snabbt synen förändras och hur mycket det blir nedsatt. Dock kan de variera mellan olika sjukdomar om synen blir nedsatt under en viss tid till det blir bra igen eller om du får en bestående synnedsättning.

Här är några vanligaste ögonsjukdomar som kan påverka din syn:

Ögonsjukdomar

Här är några vanligaste ögonsjukdomar som kan påverka din syn:

Toppig hornhinna - Keratoconus

Innebär att man har en toppig hornhinna och synen försämras långsamt. Sjukdomen utvecklas oftast i tonåren och det är ärftligt. Det innebär att hornhinnan är toppig och tunn i mitten.

Svullen hornhinna

Hornhinnan som svullnar förlorar sin genomskinlighet och blir gråaktig. Det finns många olika anledningar varför hornhinnan svullnar. Det kan bero på inflammation, infektion, högt tryck i ögat eller en skada på ögat. Det är väldigt vanligt att hornhinnan svullnar efter en ögonoperation.

Inflammation och infektion

Kallas även för keratit. Vid keratit brukar det skava och värka i ögat. Ögat kan kännas irriterat och blir rött. Det vanligaste är att man får keratit endast i ena ögat.

Om du har fått ytlig keratit läker den ofta sig. Efter en allvarligare keratit kan det bildas ett ärr. Hur stor synnedsättningen blir beror på hur stort ärret är och var den sitter.

Grå starr – katarakt

Grå starr är ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. Det är vanligt att symtomen kommer runt 65 års ålder. Man får oskarp syn på långt håll, bländning och behöva ha mer belysning vid läsning. Grå starr behandlas med operation.

Grön starr – glaukom

Sjukdomen skadar näthinnan och synnerven. Detta är en allvarlig sjukdom som kan orsaka en bestående synnedsättning. Det finns två olika typer av glaukom. Akut och kroniskt glaukom. Den vanligaste är kroniskt glaukom.

Akut glaukom innebär att du plötsligt får ont i ögat, dimsyn, ont i huvudet och kan må illa och kräkas. Ögat blir rött och hornhinnan blir disig. Det är viktigt att du får behandling så snart som möjligt för att undvika en bestående synnedsättning.

Näthinneavlossning

I samband med näthinneavlossning är det vanligt att ha en gråaktig skugga i utkanten av synfält i ögat. Skuggan brukar utveckla sig under några dagar och gör inte ont. Om mycket av näthinnan har lossnat kommer du se oskarpt i centrum av synfält. Beroende på hur mycket näthinnan har lossnat så går det att behandla det med laser eller eventuellt behöva opereras.

Blodpropp i ögat

Det är större risk att få en blodpropp i ögat om du är äldre än femtio och har en hjärt-kärlsjukdom sen tidigare. En propp i ögat innebär att du plötsligt får en kraftig synnedsättning på ett öga. Hur stor synnedsättning du få beror på i vilket blodkärl som proppen sitter i.

Diabetes och ibland högt blodtryck kan påverka dina ögon. Det gör att du får förändring på blodkärlen i näthinnan vilket orsakar blödningar. Blödningarna påverkar olika mycket beroende på hur stora de är och var de sitter.

Skada på ögat

Det är lätt hänt att man kan få skräp i ögat och oftast försvinner det av sig självt. Ibland kan det krävas en behandling.

Skräpet kan göra att du får sår i ögat som i sin tur kan leda till en infektion i hornhinnan. Efter att infektionen har lagt sig kan det bildas ett ärr. Skulle det vara så att ärret sitter centralt på hornhinnan kan det orsaka synnedsättning. Det går att behandla ärret med laser om det är ytligt annars kan det behövas en hornhinnetransplantation.

Ett slag mot ögat kan också orsaka synnedsättning. Slaget skulle kunna orsaka en blödning i ögat. Skulle skadan vara på linsen och näthinnan finns det en riska att få en allvarlig synnedsättning.

Att leva med synnedsättning

Om man har synnedsättning så har man oftast regelbunden kontakt med sin ögonläkare.

Det finns synhjälpmedel att få genom syncentralen för att kunna underlätta vardagen för dig som har synnedsättning.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram