Vi gör det enkelt att byta assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Assistanmatchning är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som har eller av olika anledningar är på väg att få eller precis har fått beslut om personlig assistans i Göteborg. Vårt uppdrag är att hjälpa dig till det assistansbolag som passar just dig bäst. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag i Göteborg till dig.

Det här är personlig assistans

Om du har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka som gör att du inte klarar din vardag själv så kan du ansöka om att få personlig assistans i Göteborg. Det innebär att du ansöker om att få hjälp av personliga assistenter i ditt hem. Personliga assistenterna hjälper dig så att du klarar din vardag och dina vardagssysslor, helt enkelt skall du med hjälp av personliga assistenter kunna leva ett så bra liv som möjligt trots det funktionshinder som uppstått pga sjukdom eller skada.

Vem kan få personlig assistans

Försäkringskassan är i första hand den instans där du gör din ansökan, det är försäkringskassan som gör bedömning om hur många timmars assistans du bli beviljad. Så här skriver försäkringskassan på sin hemsida.

Du kan få assistansersättning om du 

För att du ska få assistansersättning ska du även behöva personligt utformat stöd i mer än 20 timmar per vecka för hjälp med något av följande:

Det är när du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för de här behoven som du kan få assistansersättning från Försäkringskassan. Om du får assistansersättning för de här behoven kan du också få ersättning för fler personliga behov.

Om du behöver stöd för behoven för mindre tid än 20 timmar i veckan kan du i stället ansöka om personlig assistans hos din kommun. Bor du i Göteborg så är det Göteborgs Stad du ansöker hos. Göteborgs stad kan också hjälpa till med till exempel ledsagarservice och avlösarservice.

Vad är LSS

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av lagen om stöd och service (LSS). Det gör du om du tillhör en av följande grupper enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
     
  2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
     
  3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Hur gör man en ansökan om personlig assistans hos Försäkringskassan?

Du ansöker digitalt genom att logga in på dina sidor på Försäkringskassans hemsida, har du ingen möjlighet att göra det så kan man även använda de blanketter som finns att skriva ut på Försäkringskassans hemsida.

Du måste börja med att få läkarintyg och läkarutlåtande från din läkare, läkaren skall intyga och tydligt beskriva ditt funktionshinder och varaktigheten i ditt funktionshinder och hur det påverkar ditt liv. 

Försäkringskassan tar sedan kontakt med dig för att boka ett möte, det mötet kan ske via telefon, hembesök eller att du kommer till Försäkringskassan.

Därefter fattar Försäkringskassan beslut om du får personlig assistans eller inte. Får du ett beslut om personlig assistans så beslutar Försäkringskassan även om hur många timmars personlig assistans du blir beviljad. Enligt Försäkringskassans hemsida så är handläggningstiden just nu ca 5 - 6 månader från det att din ansökan kommer in. Vår erfarenhet är dock att det i många fall tar betydligt längre tid.

Ta hjälp av duktiga jurister.

Vi rekommenderar alla som söker personlig assistans att ta hjälp av jurister. De flesta större och medelstora assistansbolagen i Göteborg har egna jurister som är experter på just att ansöka om personlig assistans. Anlitar du ett assistansbolag med jurister i Göteborg så får du hjälp genom hela ansökningsprocessen samt även om du behöver göra överklagan på Försäkringskassans beslut. 

Vi hjälper dig att till bra assistansbolag i Göteborg med duktiga jurister.

Kontaktar du oss på Assistansmatchning innan du skall söka så hjälper vi dig med kontakten till  assistansbolag i Göteborg, vi lyssnar på dig och stämmer av vilken hjälp du behöver och vilken typ av assistansbolag som passar dig bäst utifrån din situation, vart du bor, dina behov och krav. 

När du får personlig assistans

En stor fördel med att ta hjälp av jurister i ett seriöst och bra assistansbolag i Göteborg är att allt kan starta direkt när du får ditt beslut. Assistansbolaget som du valt i ett tidigt skede har då kunnat förbereda allt och du får snabbt tillgång till bra assistenter som kan börja arbeta hos dig omgående.

Hjälpen är gratis för dig

Tveka inte att kontakta oss på Assistansmatchning. Vi hjälper dig helt gratis att komma i kontakt med assistansbolag i Göteborg med bra jurister. Assistansbolagen och deras jurister arbetar helt kostnadsfritt och så fort de börjar arbeta med din ansökan så räknar de dig som kund och då ingår den juridiska hjälpen oavsett om du får ett assistansbeslut eller inte. Så jobbar vi på Assistansmatchning med några av de bästa assistansbolagen i Göteborg. Tveka inte att kontakta Assistansmatchning.

Vill du byta assistansbolag i Skåne? Då är det ganska mycket du behöver tänka på. Enklaste och säkraste sättet är att ta hjälp av Assistansmatchning. Vi är ett företag som gör noggranna kontroller av många assistansbolag. När du ber oss om hjälp kan du känna dig lugn och säker på att vi förmedlar ett seriöst och säkert bolag. Vi  lyssnar på dig, du får berätta om din situation och vad du behöver och vilka krav du har på ditt assistansbolag. Vi vet att alla är olika och har olika behov, vi anpassar valet av assistansbolag efter dig och din situation. Att ta hjälp av Assistansmatchning är helt kostnadsfritt för dig. 

Kostar alltså inget för dig

Vi hjälper dig till det bästa assistansbolaget, för dig, helt utan kostnad. Alla människor är olika, alla har olika behov och helt olika livssituationer. I Skåne finns det väldigt många assistansbolag och därför kan det vara svårt att välja rätt assistansbolag som hjälper dig med din personliga assistans. Kostnadsfritt ser vi till så att du hamnar i det assistansbolag som vi anser är bäst för just dig. 

Oavsett vart du bor i Skåne

Vi samarbetar med assistansbolag över hela Sverige. Bor du i Skåne och vill ha ett bra assistansbolag i Skåne så hjälper vi dig med det. Vi samarbetar med flera bra och seriösa assistansbolag i Skåne. Samma sak gäller om du bor i Blekinge eller Småland. Vart du än bor i Sverige så kan vi hjälpa dig till ett assistansbolag som verkligen är bäst för just dig och dina behov.

Oseriösa assistansbolag

Tyvärr finns det väldigt många oseriösa assistansbolag i Sverige. Som du kanske läst så tror Försäkringskassan bedömer att det kan finnas mellan 50 - 100 oseriösa assistansbolag i Sverige. Det är alltså ca 5-10% av alla bolag som har tillstånd att bedriva personlig assistans i Sverige. Det är verkligen en stor anledning att ta hjälp av en assistansförmedling som tex Assistansmatchning när du skall ha ett nytt assistansbolag eller byta ditt nuvarande assistansbolag i Skåne. Alla assistansbolag som vi på Assistansmatchning samarbetar med i Skåne är noggrant kontrollerade av oss, både gällande ekonomi, värdegrunder, anställningsvillkor, inbetalningar av skatter och pensioner, vilka digitala system man använder och väldigt mycket annat.

Snabbt 

Vi är snabba på återkoppling till dig. När du tar kontakt med oss så svarar vi alltid mycket snabbt, vi bokar tid för en intervju med dig, då går vi igenom din nuvarande situation, därefter sammanställer vi den information vi fått av dig och sedan kan vi snabbt, kanske bara några timmar senare välja ut ett assistansbolag som vi tror skulle passa just dig allra bäst. Det assistansbolag vi då rekommenderar till dig har vi givetvis redan kontrollerat och godkänt och det som återstår är att du skall träffa assistansbolaget. Det blir oftast ett möte hemma hos dig och det sker oftast bara några dagar efter vårt första samtal. Assistansbolaget som vi rekommenderar kommer hem till dig eller så ses ni någonstans där det passar dig bäst, oftast är det bäst att träffas i den miljö och på den plats där assistansen skall utföras. Vår tro och vår förhoppning är att allt skall stämma perfekt mellan dig och assistansbolaget och ni kan därför skriva ett uppdragsavtal direkt. 

Väldigt enkelt

Så enkelt är det att byta till ett riktigt bra och kontrollerat assistansbolag när du tar hjälp av Assistansmatchning. Tveka inte att kontakta oss.

Ta det säkra före det osäkra

Ta det säkra före det osäkra, ta hjälp av Assistansmatchning. Du vill inte hamna i ett assistansbolag som inte lyssnar på dig, eller som inte hjälper dig med assistansen så som du behöver, kanske kan de inte hitta assistenter till dig,  eller så lovar dom massor som de inte håller när det väl gäller. Varje dag får vi höra från brukare att de inte får hjälp av sitt assistansbolag eller att de är svåra att nå eller inte hör av sig. 

Välj att ta hjälp av Assistansmatchning

Väljer du att ta hjälp av en assistansförmedling som Assistansmatchning så kan vi garantera dig ett riktigt bra assistansbolag som passar dig allra bäst, utifrån hur du vill att ha det och hur din situation ser ut. Välkommen att kontakta oss.

Assistansmatchning är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som har eller av olika anledningar är på väg att få eller precis har fått beslut om personlig assistans i Lerum. Vårt uppdrag är att hjälpa dig till det assistansbolag som passar just dig allra bäst. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag i Lerum till dig.

Personlig assistans i Lerumå

I Sverige finns det över 1000 assistansbolag att välja mellan, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det kan många gånger vara mycket svårt och tidskrävande att hitta rätt och välja rätt assistansbolag i Lerum oavsett om man nyligen fått personlig assistans eller har haft assistans länge. Alla Assistansbolag är olika med olika erbjudanden. Vissa är stora och finns över hela landet och har över tusen kunder, en del är små och finns bara lokalt och har några enstaka kunder. Du som söker personlig assistans i Lerum kan ta hjälp av vår tjänst helt gratis, vi hjälper dig att hitta rätt bland alla assistansbolagen.

Behöver du hjälp med personlig assistans i Lerum

Som assistanskund i Lerum ska du känna dig helt trygg med att ta hjälp av Assistansmatchning som assistansförmedlare. Du kontaktar oss och vi pratar sedan med dig om din situation och vilka önskemål och krav du har på ditt nya assistansbolag. Vi summerar och sammanställer den information du ger oss och matchar dig sedan med den personliga assistans i Lerum som vi anser passar dig bäst. Därefter träffar du vårt föreslagna assistansbolag och med största sannolikhet har vi gemensamt fått fram en perfekt matchning, ni gillar varandra och kan skriva avtal. Att matcha dig till rätt personliga assistans i Lerum är helt gratis.

Vi ställer höga krav på personlig assistans i Lerum

En gratis tjänst för dig som söker personlig assistans i Lerum.

Tyvärr finns det väldigt många oseriösa assistansbolag i Sverige. Som du kanske läst så uppskattar Försäkringskassan att det kan finnas mellan 50 – 100 oseriösa assistansbolag i Sverige. Det är alltså ca 5-10% av alla bolag som har tillstånd att bedriva personlig assistans i Sverige. Det är verkligen en stor anledning att ta hjälp av en assistansförmedlare som t ex Assistansmatchning när du skall välja ett nytt assistansbolag eller byta ditt nuvarande assistansbolag. Alla de assistansbolag som vi samarbetar med är noggrant kontrollerade av oss, både gällande ekonomi, värdegrunder, anställningsvillkor, inbetalningar av skatter och pensioner, vilka digitala system man använder och väldigt mycket mer. Tveka inte att ta vår hjälp, det kostar ingenting och går även snabbt och väldigt enkelt att byta personlig assistans i Lerum.

Assistansmatchning är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som har eller av olika anledningar är på väg att få eller precis har fått beslut om personlig assistans i Uddevalla. Vårt uppdrag är att hjälpa dig till det assistansbolag som passar just dig allra bäst. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag i Uddevalla till dig.

Personlig assistans i Uddevalla

I Sverige finns det över 1000 assistansbolag att välja mellan, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det kan många gånger vara mycket svårt och tidskrävande att hitta rätt och välja rätt assistansbolag i Uddevalla oavsett om man nyligen fått personlig assistans eller har haft assistans länge. Alla Assistansbolag är olika med olika erbjudanden. Vissa är stora och finns över hela landet och har över tusen kunder, en del är små och finns bara lokalt och har några enstaka kunder. Du som söker personlig assistans i Uddevalla kan ta hjälp av vår tjänst helt gratis, vi hjälper dig att hitta rätt bland alla assistansbolagen.

Behöver du hjälp med personlig assistans i Uddevalla

Som assistanskund i Uddevalla ska du känna dig helt trygg med att ta hjälp av Assistansmatchning som assistansförmedlare. Du kontaktar oss och vi pratar sedan med dig om din situation och vilka önskemål och krav du har på ditt nya assistansbolag. Vi summerar och sammanställer den information du ger oss och matchar dig sedan med den personliga assistans i Uddevalla som vi anser passar dig bäst. Därefter träffar du vårt föreslagna assistansbolag och med största sannolikhet har vi gemensamt fått fram en perfekt matchning, ni gillar varandra och kan skriva avtal. Att matcha dig till rätt personliga assistans i Uddevalla är helt gratis.

Vi ställer höga krav på personlig assistans i Uddevalla

En gratis tjänst för dig som söker personlig assistans i Uddevalla.

Tyvärr finns det väldigt många oseriösa assistansbolag i Sverige. Som du kanske läst så uppskattar Försäkringskassan att det kan finnas mellan 50 – 100 oseriösa assistansbolag i Sverige. Det är alltså ca 5-10% av alla bolag som har tillstånd att bedriva personlig assistans i Sverige. Det är verkligen en stor anledning att ta hjälp av en assistansförmedlare som t ex Assistansmatchning när du skall välja ett nytt assistansbolag eller byta ditt nuvarande assistansbolag. Alla de assistansbolag som vi samarbetar med är noggrant kontrollerade av oss, både gällande ekonomi, värdegrunder, anställningsvillkor, inbetalningar av skatter och pensioner, vilka digitala system man använder och väldigt mycket mer. Tveka inte att ta vår hjälp, det kostar ingenting och går även snabbt och väldigt enkelt att byta personlig assistans i Uddevalla.

Assistansmatchning är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som har eller av olika anledningar är på väg att få eller precis har fått beslut om personlig assistans i Södertälje. Vårt uppdrag är att hjälpa dig till det assistansbolag som passar just dig allra bäst. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag i Södertälje till dig.

Personlig assistans i Södertälje

I Sverige finns det över 1000 assistansbolag att välja mellan, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det kan många gånger vara mycket svårt och tidskrävande att hitta rätt och välja rätt assistansbolag i Södertälje oavsett om man nyligen fått personlig assistans eller har haft assistans länge. Alla Assistansbolag är olika med olika erbjudanden. Vissa är stora och finns över hela landet och har över tusen kunder, en del är små och finns bara lokalt och har några enstaka kunder. Du som söker personlig assistans i Södertälje kan ta hjälp av vår tjänst helt gratis, vi hjälper dig att hitta rätt bland alla assistansbolagen.

Behöver du hjälp med personlig assistans i Södertälje

Som assistanskund i Södertälje ska du känna dig helt trygg med att ta hjälp av Assistansmatchning som assistansförmedlare. Du kontaktar oss och vi pratar sedan med dig om din situation och vilka önskemål och krav du har på ditt nya assistansbolag. Vi summerar och sammanställer den information du ger oss och matchar dig sedan med den personliga assistans i Södertälje som vi anser passar dig bäst. Därefter träffar du vårt föreslagna assistansbolag och med största sannolikhet har vi gemensamt fått fram en perfekt matchning, ni gillar varandra och kan skriva avtal. Att matcha dig till rätt personliga assistans i Södertälje är helt gratis.

Vi ställer höga krav på personlig assistans i Södertälje

En gratis tjänst för dig som söker personlig assistans i Södertälje.

Tyvärr finns det väldigt många oseriösa assistansbolag i Sverige. Som du kanske läst så uppskattar Försäkringskassan att det kan finnas mellan 50 – 100 oseriösa assistansbolag i Sverige. Det är alltså ca 5-10% av alla bolag som har tillstånd att bedriva personlig assistans i Sverige. Det är verkligen en stor anledning att ta hjälp av en assistansförmedlare som t ex Assistansmatchning när du skall välja ett nytt assistansbolag eller byta ditt nuvarande assistansbolag. Alla de assistansbolag som vi samarbetar med är noggrant kontrollerade av oss, både gällande ekonomi, värdegrunder, anställningsvillkor, inbetalningar av skatter och pensioner, vilka digitala system man använder och väldigt mycket mer. Tveka inte att ta vår hjälp, det kostar ingenting och går även snabbt och väldigt enkelt att byta personlig assistans i Södertälje.

Assistansmatchning är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som har eller av olika anledningar är på väg att få eller precis har fått beslut om personlig assistans i Helsingborg. Vårt uppdrag är att hjälpa dig till det assistansbolag som passar just dig allra bäst. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag i Helsingborg till dig.

Personlig assistans i Helsingborg

I Sverige finns det över 1000 assistansbolag att välja mellan, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det kan många gånger vara mycket svårt och tidskrävande att hitta rätt och välja rätt assistansbolag i Helsingborg oavsett om man nyligen fått personlig assistans eller har haft assistans länge. Alla Assistansbolag är olika med olika erbjudanden. Vissa är stora och finns över hela landet och har över tusen kunder, en del är små och finns bara lokalt och har några enstaka kunder. Du som söker personlig assistans i Helsingborg kan ta hjälp av vår tjänst helt gratis, vi hjälper dig att hitta rätt bland alla assistansbolagen.

Behöver du hjälp med personlig assistans i Helsingborg

Som assistanskund i Helsingborg ska du känna dig helt trygg med att ta hjälp av Assistansmatchning som assistansförmedlare. Du kontaktar oss och vi pratar sedan med dig om din situation och vilka önskemål och krav du har på ditt nya assistansbolag. Vi summerar och sammanställer den information du ger oss och matchar dig sedan med den personliga assistans i Helsingborg som vi anser passar dig bäst. Därefter träffar du vårt föreslagna assistansbolag och med största sannolikhet har vi gemensamt fått fram en perfekt matchning, ni gillar varandra och kan skriva avtal. Att matcha dig till rätt personliga assistans i Helsingborg är helt gratis.

Vi ställer höga krav på personlig assistans i Helsingborg

En gratis tjänst för dig som söker personlig assistans i Helsingborg.

Tyvärr finns det väldigt många oseriösa assistansbolag i Sverige. Som du kanske läst så uppskattar Försäkringskassan att det kan finnas mellan 50 – 100 oseriösa assistansbolag i Sverige. Det är alltså ca 5-10% av alla bolag som har tillstånd att bedriva personlig assistans i Sverige. Det är verkligen en stor anledning att ta hjälp av en assistansförmedlare som t ex Assistansmatchning när du skall välja ett nytt assistansbolag eller byta ditt nuvarande assistansbolag. Alla de assistansbolag som vi samarbetar med är noggrant kontrollerade av oss, både gällande ekonomi, värdegrunder, anställningsvillkor, inbetalningar av skatter och pensioner, vilka digitala system man använder och väldigt mycket mer. Tveka inte att ta vår hjälp, det kostar ingenting och går även snabbt och väldigt enkelt att byta personlig assistans i Helsingborg.

Assistansmatchning är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som har eller av olika anledningar är på väg att få eller precis har fått beslut om personlig assistans i Växjö. Vårt uppdrag är att hjälpa dig till det assistansbolag som passar just dig allra bäst. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag i Växjö till dig.

Personlig assistans i Växjö

I Sverige finns det över 1000 assistansbolag att välja mellan, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det kan många gånger vara mycket svårt och tidskrävande att hitta rätt och välja rätt assistansbolag i Växjö oavsett om man nyligen fått personlig assistans eller har haft assistans länge. Alla Assistansbolag är olika med olika erbjudanden. Vissa är stora och finns över hela landet och har över tusen kunder, en del är små och finns bara lokalt och har några enstaka kunder. Du som söker personlig assistans i Växjö kan ta hjälp av vår tjänst helt gratis, vi hjälper dig att hitta rätt bland alla assistansbolagen.

Behöver du hjälp med personlig assistans i Växjö

Som assistanskund i Växjö ska du känna dig helt trygg med att ta hjälp av Assistansmatchning som assistansförmedlare. Du kontaktar oss och vi pratar sedan med dig om din situation och vilka önskemål och krav du har på ditt nya assistansbolag. Vi summerar och sammanställer den information du ger oss och matchar dig sedan med den personliga assistans i Växjö som vi anser passar dig bäst. Därefter träffar du vårt föreslagna assistansbolag och med största sannolikhet har vi gemensamt fått fram en perfekt matchning, ni gillar varandra och kan skriva avtal. Att matcha dig till rätt personliga assistans i Växjö är helt gratis.

Vi ställer höga krav på personlig assistans i Växjö

En gratis tjänst för dig som söker personlig assistans i Växjö.

Tyvärr finns det väldigt många oseriösa assistansbolag i Sverige. Som du kanske läst så uppskattar Försäkringskassan att det kan finnas mellan 50 – 100 oseriösa assistansbolag i Sverige. Det är alltså ca 5-10% av alla bolag som har tillstånd att bedriva personlig assistans i Sverige. Det är verkligen en stor anledning att ta hjälp av en assistansförmedlare som t ex Assistansmatchning när du skall välja ett nytt assistansbolag eller byta ditt nuvarande assistansbolag. Alla de assistansbolag som vi samarbetar med i Växjö är noggrant kontrollerade av oss, både gällande ekonomi, värdegrunder, anställningsvillkor, inbetalningar av skatter och pensioner, vilka digitala system man använder och väldigt mycket mer. Tveka inte att ta vår hjälp, det kostar ingenting och går även snabbt och väldigt enkelt att byta personlig assistans i Växjö.

Assistansmatchning är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som har eller av olika anledningar är på väg att få eller precis har fått beslut om personlig assistans i Borås. Vårt uppdrag är att hjälpa dig till det assistansbolag som passar just dig allra bäst. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag i Borås till dig.

Personlig assistans i Borås

I Sverige finns det över 1000 assistansbolag att välja mellan, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det kan många gånger vara mycket svårt och tidskrävande att hitta rätt och välja rätt assistansbolag i Borås oavsett om man nyligen fått personlig assistans eller har haft assistans länge. Alla Assistansbolag i Borås är olika med olika erbjudanden. Vissa är stora och finns över hela landet och har över tusen kunder, en del är små och finns bara lokalt och har några enstaka kunder. Du som söker personlig assistans i Borås kan ta hjälp av vår tjänst helt gratis, vi hjälper dig att hitta rätt bland alla assistansbolagen.

Behöver du hjälp med personlig assistans i Borås?

Som assistanskund i Borås ska du känna dig helt trygg med att ta hjälp av Assistansmatchning som assistansförmedlare. Du kontaktar oss och vi pratar sedan med dig om din situation och vilka önskemål och krav du har på ditt nya assistansbolag. Vi summerar och sammanställer den information du ger oss och matchar dig sedan med den personliga assistans i Borås som vi anser passar dig bäst. Därefter träffar du vårt föreslagna assistansbolag och med största sannolikhet har vi gemensamt fått fram en perfekt matchning, ni gillar varandra och kan skriva avtal. Att matcha dig till rätt personliga assistans i Borås är helt gratis.

Vi ställer höga krav på personlig assistans i Borås

En gratis tjänst för dig som söker personlig assistans i Borås

Tyvärr finns det väldigt många oseriösa assistansbolag i Sverige. Som du kanske läst så uppskattar Försäkringskassan att det kan finnas mellan 50 – 100 oseriösa assistansbolag i Sverige. Det är alltså ca 5-10% av alla bolag som har tillstånd att bedriva personlig assistans i Sverige. Det är verkligen en stor anledning att ta hjälp av en assistansförmedlare som t ex Assistansmatchning när du skall välja ett nytt assistansbolag eller byta ditt nuvarande assistansbolag i Borås. Alla de assistansbolag som vi samarbetar med i Borås är noggrant kontrollerade av oss, både gällande ekonomi, värdegrunder, anställningsvillkor, inbetalningar av skatter och pensioner, vilka digitala system man använder och väldigt mycket mer. Tveka inte att ta vår hjälp, det kostar ingenting och går även snabbt och väldigt enkelt att byta personlig assistans i Borås.

Assistansmatchning är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som har eller av olika anledningar är på väg att få eller precis har fått beslut om personlig assistans i Eskilstuna. Vårt uppdrag är att hjälpa dig till det assistansbolag som passar just dig allra bäst. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag i Eskilstuna till dig.

Personlig assistans i Lund

I Sverige finns det över 1000 assistansbolag att välja mellan, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det kan många gånger vara mycket svårt och tidskrävande att hitta rätt och välja rätt assistansbolag i Eskilstuna oavsett om man nyligen fått personlig assistans eller har haft assistans länge. Alla Assistansbolag i Eskilstuna är olika med olika erbjudanden. Vissa är stora och finns över hela landet och har över tusen kunder, en del är små och finns bara lokalt och har några enstaka kunder. Du som söker personlig assistans i Eskilstuna kan ta hjälp av vår tjänst helt gratis, vi hjälper dig att hitta rätt bland alla assistansbolagen.

Behöver du hjälp med personlig assistans i Eskilstuna?

Som assistanskund i Eskilstuna ska du känna dig helt trygg med att ta hjälp av Assistansmatchning som assistansförmedlare. Du kontaktar oss och vi pratar sedan med dig om din situation och vilka önskemål och krav du har på ditt nya assistansbolag. Vi summerar och sammanställer den information du ger oss och matchar dig sedan med den personliga assistans i Eskilstuna som vi anser passar dig bäst. Därefter träffar du vårt föreslagna assistansbolag och med största sannolikhet har vi gemensamt fått fram en perfekt matchning, ni gillar varandra och kan skriva avtal. Att matcha dig till rätt personliga assistans i Eskilstuna är helt gratis.

Vi ställer höga krav på personlig assistans i Eskilstuna

En gratis tjänst för dig som söker personlig assistans i Eskilstuna

Tyvärr finns det väldigt många oseriösa assistansbolag i Sverige. Som du kanske läst så uppskattar Försäkringskassan att det kan finnas mellan 50 – 100 oseriösa assistansbolag i Sverige. Det är alltså ca 5-10% av alla bolag som har tillstånd att bedriva personlig assistans i Sverige. Det är verkligen en stor anledning att ta hjälp av en assistansförmedlare som t ex Assistansmatchning när du skall välja ett nytt assistansbolag eller byta ditt nuvarande assistansbolag i Eskilstuna. Alla de assistansbolag som vi samarbetar med i Eskilstuna är noggrant kontrollerade av oss, både gällande ekonomi, värdegrunder, anställningsvillkor, inbetalningar av skatter och pensioner, vilka digitala system man använder och väldigt mycket mer. Tveka inte att ta vår hjälp, det kostar ingenting och går även snabbt och väldigt enkelt att byta personlig assistans i Eskilstuna.

Assistansmatchning är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som har eller av olika anledningar är på väg att få eller precis har fått beslut om personlig assistans i Lund. Vårt uppdrag är att hjälpa dig till det assistansbolag som passar just dig allra bäst. Du låter oss med vår kunskap och erfarenhet göra det svåra och tidsödande jobbet att hitta rätt assistansbolag i Lund till dig.

Personlig assistans i Lund

I Sverige finns det över 1000 assistansbolag att välja mellan, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Det kan många gånger vara mycket svårt och tidskrävande att hitta rätt och välja rätt assistansbolag i Lund oavsett om man nyligen fått personlig assistans eller har haft assistans länge. Alla Assistansbolag i Lund är olika med olika erbjudanden. Vissa är stora och finns över hela landet och har över tusen kunder, en del är små och finns bara lokalt och har några enstaka kunder. Du som söker personlig assistans i Lund kan ta hjälp av vår tjänst helt gratis, vi hjälper dig att hitta rätt bland alla assistansbolagen.

Behöver du hjälp med personlig assistans i Lund?

Som assistanskund i Lund ska du känna dig helt trygg med att ta hjälp av Assistansmatchning som assistansförmedlare. Du kontaktar oss och vi pratar sedan med dig om din situation och vilka önskemål och krav du har på ditt nya assistansbolag. Vi summerar och sammanställer den information du ger oss och matchar dig sedan med den personliga assistans i Lund som vi anser passar dig bäst. Därefter träffar du vårt föreslagna assistansbolag och med största sannolikhet har vi gemensamt fått fram en perfekt matchning, ni gillar varandra och kan skriva avtal. Att matcha dig till rätt personliga assistans i Lund är helt gratis.

Vi ställer höga krav på personlig assistans i Lund

En gratis tjänst för dig som söker personlig assistans i Lund

Tyvärr finns det väldigt många oseriösa assistansbolag i Sverige. Som du kanske läst så uppskattar Försäkringskassan att det kan finnas mellan 50 – 100 oseriösa assistansbolag i Sverige. Det är alltså ca 5-10% av alla bolag som har tillstånd att bedriva personlig assistans i Sverige. Det är verkligen en stor anledning att ta hjälp av en assistansförmedlare som t ex Assistansmatchning när du skall välja ett nytt assistansbolag eller byta ditt nuvarande assistansbolag i Lund. Alla de assistansbolag som vi samarbetar med i Lund är noggrant kontrollerade av oss, både gällande ekonomi, värdegrunder, anställningsvillkor, inbetalningar av skatter och pensioner, vilka digitala system man använder och väldigt mycket mer. Tveka inte att ta vår hjälp, det kostar ingenting och går även snabbt och väldigt enkelt att byta personlig assistans i Lund.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram