Vi gör det enkelt att byta assistansbolag
Oberoende, tryggt, kostnadsfritt
Ring oss!
020 - 290 900
Maila oss!
info@assistansmatchning.se
020 - 290 900
info@assistansmatchning.se

Har ditt liv med personlig assistans precis börjat? Kanske har du precis fått hem beslutet i brevlådan att du nu har fått personlig assistans och nu öppnas dörren till ett mera självständigt liv.

Personlig assistans är verkligen frihet för många människor med funktionsvariationer men många vet inte riktig på vilket sätt de ska anlita sin assistans, vad passar just dig själv som assistansberättigad? Ha assistans via ett privat assistansbolag eller via kommunen. Valet är inte det lättaste! hur ska man veta om man ska välja privat assistans eller kommunal. Visst finns det skillnad mellan kommunal och privat assistans, här nedan ser du skillnaden 

Kommunal assistans

* Om en anhörig jobbar som assistent hos en i familjen, så har man inte rätt till Ob tillägg när man jobbar kvällar eller helger.

* Mindre chans att påverka vilka assistenter du som assistansberättigad vill ha

* Ingen hjälp vid ansökan om assistansersättning

* Assistenterna som kommer har krav på att de måste ha omvårdnadskompetens.

Privat assistans    

* Anhöriga har rätt till OB – tillägg vid kväll och helgjobb

* Du som assistansberättigad får helt själv välja vilka som ska bli dina personliga assistenter

* Assistansbolaget hjälper dig vid ansökan om assistansersättning

Har du redan personlig assistans och har funderat på att byta assistansbolag men inte riktigt vetat om du ska byta till ännu ett privat assistansbolag eller kanske är det dags att prova att ha kommunen som din assistansanordnare eller tvärtom.

Då kanske skillnaderna mellan att ha privat assistansbolag och kommunal assistans hjälper dig välja ditt nästa val av assistansanordnare och såklart kan du ta hjälp av Assistansmatchning som på ett smidigt och enkelt sätt hjälper dig att hitta det som passar dig bäst.

Så hur vill du ha din assistans

Känner du dig redo att vara mera delaktig i vilka som ska följa dig genom livet, ha koll på schema och vilka som kommer till dig varje dag, få vara med på intervjuer och mycket mer som ett privat assistansbolag erbjuder? 

Är du mer taggad på att bara få den hjälp du behöver och inte tänka så mycket på vilka assistenter du har om det är samma som kommer till dig eller att det ibland kan komma någon du aldrig träffat för att hjälpa dig och dessutom inte behöva tänka på intervjuer utan bara ha ett bra fungerade liv och mycket mer som kommunal assistans erbjuder.

Det spelar ingen roll om du har personlig assistans via kommunen eller via ett privat bolag, försäkringskassan står för kostnaderna för assistenterna så länge du har rätt till assistansersättning

Så till sist, blev du som nu läst denna text något klokare på vad just du kommer välja att ha som din assistansanordnare och vad det stora skillnaderna är. Privat eller kommunal assistans det är frågan?

Downs Syndrom är en diagnos som innebär funktionsnedsättning i hjärnan.

Diagnosen kännetecknas av en kromosomavvikelse. Det innebär att det finns en kromosom för mycket i människans DNA. Vid Downs syndrom har en sådan extra kromosom lagts till kromosompar nummer 21 och därför kallas tillståndet för Trisomi 21.

Symtomen

Människor med den intellektuella funktionsnedsättningen i form av Downs Syndrom har vissa gemensamma karaktärsdrag och liknande svårighetsdrag av inlärningssvårigheter. Detta kan ha följd till en försenad eller begränsad motoriska utveckling och även språkutveckling. Personen som har Downs Syndrom har ofta en lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Människor med Downs Syndrom funkar annars precis som andra alla människor, de har olika personligheter och intressen. Vad diagnosen innebär för respektive person kan variera. Det finns dock inga hinder för att en person med Down Syndrom skulle ha en relation, ett jobb, familj eller utbildning. Det som sätter gränser är individens egna möjligheter och förmågor.

Barn som födds med Downs Syndrom har oftast även andra organ och system som är utsatta. Det är väldigt vanligt att ha hjärtfel, synnedsättning, hörselnedsättning och man kan vara känslor för infektioner. Om barnet är fött med ett hjärtfel brukar dessa opereras tidigt.

Det finns även tydliga kännetecken i utseendet som tyder på Down Syndrom hos människor.

Vad beror diagnosen?

Orsaken till diagnosen är inte fullständigt kartlagd men det man vet är att risken ökar i samband med mammans ålder.

Behandling

För att underlätta för en person med Down Syndrom är det viktigt med stimulans, träning, pedagogik. Med rätta verktyg kan personen utvecklas längre. Med rätt utbildning och god omvårdnad gör att de flesta barn med diagnosen lär sig att skriva, läsa och går även i skolan.

Idag använder man fosterdiagnostiken för att förutse om ett barn får Down Syndrom. Det går även att göra KUB-tester för att göra en uppskattning av sannolikheten att barnet har Down Syndrom.

Multipel skleros är en sjukdom i det centrala nervsystemet. Sjukdomen pågår i många år och kan exempelvis börja med att du ser sämre eller får förändrad känsel i arm eller ben. Det går inte att bli helt återställt men det finns läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet och lindrar besvären.

Det finns fyra olika faser av MS

Nedan förklara vi fyra olika faser som MS kan förekomma i.

MS med skov – första fasen

Det vanligaste är att man får skovformad MS. Besvär som återkommer periodvis som kallas för skov. Skov kan vara i några dagar till fler månader. Mellan skoven får man vanligtvis inga besvär. Symtomen du får under skoven kan gå tillbaka helt eller delvis.

MS med skov – andra fasen

Det är vanligt att efter 10–15 år med sjukdomen blir man sämre även mellan skoven. Det innebär att andra fasen som kallas sekundär progressiv MS börjat. Under andra fasen kan du fortfarande få skov.

MS utan skov

Den här formen kallas för primär progressiv MS och är den ovanligare form av MS där man inte får några skov alls. Istället ökar dina besvär långsamt och gradvis med sjukdomens gång. Knappt var 5e person med MS har den här typen.

Godartad MS

Cirka var 5e person med MS har den här formen. Denna fas innebär att om man trots många år av sjukdomen inte får några besvärande symtom. För att få diagnosen godartad MS ska du haft sjukdomen i många år för att se tillbaka och utvärdera sjukdomsförloppet.

Symptomen vid Multipel Skleros

Symtomen är vanliga och kan även bero på andra sjukdomar än MS. Eftersom det är olika områden av det centrala nervsystemet som påverkas så kan man få besvär till olika delar av kroppen. Här har vi en lista på de vanligaste symtomen:

Eftersom MS är en sjukdom som påverkar olika områden i centrala nervsystemet får man därför fler olika symtom.

Det uppstår inflammation i nerverna på grund av att immunförsvarets vita blodkroppar angriper myelinet. Myelinet är fettämne som agerar om isolering runt nervtråden för att impulsen mellan hjärnan och kroppens olika delar. Symtomen som uppstår beror på vilka nervtrådar som blir inflammerade.

Inflammation på nervtrådar kan läka efter skov på några veckor det är då symtomen försvinner. Det kan bildas ärr som inflammationen inte läker på rätt sätt. Det är just dessa ärr som gett sjukdomen dess namn då Multipel Skleros betyder ”många förhårdnader”.

Vad beror Multipel Skleros på?

Orsaken är dessvärre inte känd. Ungefär var femte person som har MS har en nära genetisk släkting som också har sjukdomen. Kombinationen av vissa arvsanlag ökar risken men det finns särskilt arvsanlag som gör att du får MS.

Behandling

Läkemedel som finns kan bromsa sjukdomsförloppet eller lindra besvären men inte ta bort sjukdomen helt.

De förebyggande bromsläkemedel som finns registrerade i Sverige och används för MS-behandling är följande:

Dessa läkemedel påverkar immunförsvaret och dämpar inflammationen i centrala nervsystemet. Läkemedel finns som sprutor, dropp eller tabletter. Behandlingar vara i flera år. Läkemedel minskar antal skov och dämpar utbredningen av förändringarna i nervsystemet vid MS med skov.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram